Boligselskaber

God stemning trods blandet boligforhold

HJØRRING:- Stemningen her er god nok, selvfølgelig har der været lidt utilfredshed i krogene, og jeg har da fået nogle negative udmeldinger, men det har nu mest været fra Boligselskabernes Landsforening - og enkelte af vores lokale politikere har heller ikke været tilfredse med udviklingen, fortæller Flemming Lund. Blandt de lokale politikere, der ikke har fundet regeringens udspil om en forsøgningsordning med salg af lejeboliger fremragende er medlem af økonomiudvalget i Hjørring Kommune Helmuth Zickert (S). Han stemte i sin tid imod forslaget og han beklager tilladelsen, idet han finder det "uhensigtsmæssigt, at man begynder at sælge ud af de almennyttige boliger, da de dækker et bredere behov for en varieret type boliger til mange mennesker". Muligheden for at købe sin egen lejebolig er opstået fordi Erhvervs- og Byggestyrelsen - med baggrund i et ønske fra boligforeningen - netop har givet tilladelse til projektet, som sidste år også fik det grønne lys fra Hjørring Kommune. Dermed er den almene boligforening - sammen med en i Svendborg - den første i landet, som går den nye eje-vej. Flemming Lund glæder sig over fremtidige tiltag i rækkehuset vil være en investering i fast ejendom.