Aalborg

God støtte fra Røde Kors

PANDRUP:Landsindsamlingen gav et forrygende resultat på mere end 50.000 kr., og organisationen var i stand til at yde støtte til flere gode formål. Det fremgik af formand Christian Pedersens beretning, da den lokale afdeling af Dansk Røde Kors holdt generalforsamling på Bredgadecentret. Christian Pedersen havde på forhånd meddelt, at han efter tre år ønskede at stoppe som formand, og han blev på generalforsamlingen afløst af Steen Frederiksen, Blokhus, der har flere års erfaring som udsendt for Dansk Røde Kors. Christian Pedersen glædede sig over, at det var lykkedes at få en særdeles kompetent person til at påtage sig formandshvervet. I beretningen fortalte Christian Pedersen blandt andet, at indsamlerne opnåede et meget flot resultat under landsindsamlingen, og afdelingens butik i Pandrup viste også et meget godt resultat, da det lykkedes at øge omsætningen med 20.000 kr. i forhold til året før. Butikken havde indtægter på 192.000 kr. og fik et overskud på knap 104.000 kr., og formanden takkede personalet for den indsats, de ydede i det forgangne år. Christian Pedersen fortalte også om Marie Poulsens store arbejde for at få besøgstjenesten til at fungere samt aktiviteterne i nørkleklubberne. I løbet af året havde afdelingen mulighed for at sende to personer til Djursland på julelejr, og der blev givet 13.300 kr. til ungdommens Røde Kors, mens bidraget til hovedafdelingen blev på 39.000 kr. Derudover blev der ydet tilskud på 40.000 til katastrofefonden. På generalforsamlingen skulle Henrik Petersen, Aalborg, have fortalt om Røde Kors" Laos-projekt, men han blev forhindret. Derfor tog Steen Frederiksen over og berettede om Røde Kors arbejde i Iran før den kommende krig i Irak. Udover valg af Steen Frederiksen til ny formand, blev Sonja Pedersen, Saltum, nyvalgt til bestyrelsen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Marie Poulsen og Karen Pedersen, som begge blev genvalgt, samt kasserer Karsten Hansen og butiksleder Else Christensen.