Ingstrup

God tilslutning til arrangementerne

INGSTRUP:2005 blev et noget mere roligt år for Ingstrup Forsamlingshus end forrige år, hvor husets 110 års jubilæum blev fejret hen over hele året. Formand Ole Nørgård kunne dog på forsamlingshusets generalforsamling berette om et godt og aktivt år for huset. Der har været afholdt to fælleskulturelle arrangementer i samarbejde med Ingstrup Borgerforening og Lokalbrugsen. De faste arrangementer, bankospillet og julefrokosten blev atter afviklet med god tilslutning og økonomisk overskud. Der er i årets løb sket en del forbedringer på huset. Ved hjælp af frivillig arbejdskraft er der skiftet vinduer og dør i køkkenet samt vinduer i forsamlingshusets lejlighed. Der er endvidere udført diverse malerarbejder, og der er anskaffet vaskemaskine og tørretumbler m.m. Ole Nørgård ser frem til at man i 2006 kan få færdiggjort arbejdet med etablering af nyt ventilationsanlæg. Endvidere håber bestyrelsen, at man kan få taget fat på en tiltrængt gennemgående renovering af ydermurene. Kasserer Birgit Larsen fremlagde regnskabet, der trods store investeringsudgifter alligevel viser et overskud på knap 3000 kroner. Inga Lisa Pakula, Søren Pedersen, Dorte Madsen samt Verner Jensen modtog genvalg til bestyrelsen. -brink