Hjørring

God udsigt til Svanelundens haver

Teknisk udvalg fik syn for sagn, da de i 30 meters højde vurderede byggeri

HJØRRING:Det kunne have været en fin oplevelse, da teknisk udvalg blev hejst 30 meter til vejrs på Åstrupvej onsdag morgen. Men det regnede, haglede, blæste - og det var koldt, så det blev nogle korte ture i luften. Formålet med udvalgets lufttur var at vurdere eventuelle gener for beboerne i Svanelundskvarteret, hvis et planlagt højhus bygges i 37 meters højde - som der er lagt op til i et lokalplanforslag. Fra højhuset bliver der nemlig fin udsigt til haverne i kvarteret, og det er beboerne i området særdeles utilfredse med. Lokalplanen blev sendt i såkaldt foroffentlighed i efteråret, og her underskrev godt halvdelen beboerne på tre villaveje under på en indsigelse mod højhuset. Det er beboerne på Jørgen H. Nielsensvej, Lønborg Friis Vej og Thomas R. Segelcks Vej, der får de største gener af højhuset, og det er herfra, at protesterne kommer. - Vi kommer til at føle os som aberne i Zoologisk Have, siger Niels Henrik Pihl, der bor på Lønborg Friis Vej, der ligger tættest på det planlagte højhus. Han og de øvrige beboere mener ikke, at der overhovedet er behov for et højhus på 37 meter i Hjørring - og at det strider mod den oprindelige lokalplan, der blev lavet i 2001. - Her var der planer om et meget lavere hus og en række miljøer for hele området, som af forskellige årsager ikke er blevet til noget. Derfor finder udvalget og HP Gruppen så ud af, at det vil være godt med et højhus, og laver en ny lokalplan. Det forstår vi simpelt hen ikke, siger Niels Henrik Pihl, som efterlyser et besøg fra politikerne i Svanelundskvarteret, så ledes at det kan danne sig et indtryk at højhuset fra den vinkel. - En ting er sikkert. Vi vil gøre, hvad vi kan for at forhindre det højhus, siger han. Det vænner man sig til Formanden for teknik og miljø, Ole Ørnbøl (S), er enig med Niels Henrik Pihl i, at der bliver kig fra højhusets vinduer og ned i villakvarterets haver. - Men man kan ikke se ind i husene - både på grund af den udformning, vinduerne har og på grund af spejlreflekser. Og så mener jeg, at man vil vænne sig til højhuset - der er jo ingen, som flytter ind i et hus for at kunne kigge ned i andres haver, siger han. Ole Ørnbøl lægger ikke skjul på, at han og de øvrige udvalgsmedlemmer er fortaler for højhuset, der i lokalplanforslaget kan bliver 12 etager og 37 meter højt. I den oprindelige plan fra foroffentlighedsfasen var der lagt op til 10 etager og en højde på godt 30 meter.