God udvikling på VUC Han-Syssel

Skolevæsen 1. februar 2003 07:00

STATUS: Der har i medierne været forlydender om, at VUC skulle være i krise, og at kursisttilgangen skulle være for nedadgående. Det billede kan vi ikke rigtig genkende her på VUC Han-Syssel, der dækker de fire kommuner Fjerritslev, Brovst, Aabybro, Pandrup. Vi har god kursistsøgning - og stadig flere kursister hos os er unge i 18 - 24-års alderen, der ønsker en hel 10. klasse eller en hel hf. Vi har en god økonomi med sorte tal på bundlinjen. Vi lever op til de fleste af amtets måltal. VUC som sådan i Nordjyllands Amt befinder sig måske i en omstillingsfase, men det er noget andet end krise. Med hjælp fra Amtets Undervisnings- og Kulturforvaltnings statiske oplysninger kan man tegne følgende billede af udviklingen: Fra skoleåret 97/98 frem til 01/02 (sidste skoleår) er antal helårskursister på hf på VUC Han-syssel 60, 52, 40, 47, 57. Og for indeværende skoleår er tallet 61. (Helårskursister vil sige at man regner antallet af enkeltfagskursister om til fuldtidskursister. Det giver et godt indtryk af den samlede aktivitet.) Hvis vi tager de tilsvarende tal for AVU-afdelingen ser de således ud: 73, 87, 104, 101, 109. (Tallet for i år er endn Vores eget billede af situationen ser således ud: Vi har en stor og velbesøgt afdeling i Aabybro med store hold og stort fagudbud på både AVU - og hf-niveau. Vi har i Brovst en mindre afdeling med mindre hold og et mindre fagudbud, der fastholder undervisningstilbuddet i de centrale fag i AVU og hf - netop i et udkantsområde, hvor et uddannelsesefterslæb gør sig gældende. Vi har en voksende afdeling i Fjerritslev med AVU-undervisning. Vi har et stabilt samarbejde med virksomheder, kommuner, landsbysamfund i området. Vi arrangerer ekskursioner, studierejse, fællesarrangement for kursisterne til gavn for studiemiljøet. Vi giver lokalbefolkningen et gedigent tilbud om opkvalificering - f.eks. kan man tage en hel hf over 2-3 år, eller tage 1-årige hf-fagpakker til en række uddannelser (sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, meritlærer). Vi må håbe, at den igangværende diskussion om ændret struktur på VUC-området ikke ender med et resultat, der vil ødelægge VUC som et fortsat godt og decentralt tilbud til borgerne om kompetencegivende undervisning

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...