Lokalpolitik

God vilje er ikke nok til at redde æblehaven

NORDJYSKE har spurgt byrødderne om deres holdning - og et stort flertal støtter fonden

Trods voldsomme lokale protester agter byrådet at sige ja til fondens ønske om at opføre boliger i Nellemanns Have. Og der skal noget ekstraordinært til at for ændre det.arkivfdoto

Trods voldsomme lokale protester agter byrådet at sige ja til fondens ønske om at opføre boliger i Nellemanns Have. Og der skal noget ekstraordinært til at for ændre det.arkivfdoto

SÆBY:Den nye støtteforening for Nellemanns Have skal komme med noget helt ekstraordinært, hvis planen om et boligbyggeri i Nellemanns Have skal skrottes. NORDJYSKE har talt med 17 af Sæby Byråds 21 medlemmer, og konklusionen er klar: Der er p.t. stort flertal for Nellemanns Fondens plan om at opføre 16 boliger i æblehaven. Kun Søren Voss Jensen (Kommunelisten) og Flemming Sten (C) støtter helhjertet de mange Sæby-borgere, der kæmper for at bevare haven. Den generelle holdning er, at byrådet ikke kan blande sig i, hvad fonden gør på sin egen jord. Og man er under ingen omstændighed klar til at underkende fonden, medmindre borgerne kan komme med et skudsikkert alternativ. Politikerne anerkender borgernes engagement og indsats. Men god vilje og løfter om, at borgerne nok skal passe haven, er slet ikke nok. Nogle vil være villige til seriøst at overveje sagen, hvis borgerne gennem enten den kommende støtteforening eller en anden etableret forening forpligter sig. Borgerne skal indgå en slags ”kontrakt” med fonden, hvor man forpligter sig til at yde et antal frivillige arbejdstimer. Desuden skal borgerne finde et ikke uvæsentligt beløb, der skal stå klar til brug, hvis den frivillige indsats ikke holder, og der er brug for professionel hjælp. Kun da vil nogle politikere overveje sagen. Andre er helt afklarede og understreger, at de støtter fonden. Som borgmester Folmer Hansen (V) udtrykker det: - I vores kommuneplan har vi udlagt det aktuelle område af Nellemanns Have til boliger, så kan vi ikke tillade os at ændre holdning og underkende fonden. Nogle af politikerne retter desuden en skarp kritik mod de frivillige. Holdningen er, at man ikke kan komme i sidste øjeblik og regne med at kunne ændre alt. Nellemanns Fondens problemer er velkendte og gamle, og havens stand er gradvist blevet dårligere. Så hvis haven virkelig betyder så meget for byens borgere, hvorfor kommer de så først nu? Under alle omstændigheder er bolden nu spillet tilbage til den kommende støtteforening. Kravet er simpelt: Forpligt jer og find nogle penge. Lykkes det, har foreningen stadig en mulighed for at stoppe byggeriet. Tidsfristen er den tredje tirsdag i august, hvor byrådet - som det ser ud nu - vedtager lokalplanforslaget for byggeriet. Vi bringer på side 8 og 9 politikernes øjeblikkelige holdning til det omstridte projekt.