God vind sætter gang i vingerne

Det blæste mere i Danmark sidste år end i 2001, og det betyder ny dansk rekord i vindkraft

AALBORG:Blæsten går ikke kun frisk over Limfjordens vande - den går også lige i vingerne på de danske vindmøller. Sidste år blæste det mærkbart mere end i 2001, og dét - og i mindre grad, at der blev sat mange store vindmøller op henimod i slutningen af året - betød, at vindkraften i 2002 stod for knap 14 procent af den indenlandske elforsyning mod godt 12 procent året før. Det er ny rekord, viser tal fra Energistyrelsen. - Vinden ændrer sig fra år til år, og det er der ikke nogen speciel forklaring på. Men det er rigtigt, at det blæste mere sidste år end i 2001, hvor vi var en del under gennemsnittet, hvad vind angår, siger klimatolog John Cappelen, der blandt andet laver vindrapporter hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han fortæller, at der sidste år var en vindhastighed på over 10,8 meter pr. sekund hver 14. dag i gennemsnit, hvor det i 2001 kun var hver 25. dag, det luftede så meget, at det i fagsproget kaldes kuling eller derover. Ingeniør Henrik Lawaetz fra Energistyrelsen forklarer, at det er mest givtigt for vindmølleejerne, hvis det blæser meget om vinteren. For da er vinden tungere, siger han. Stigningen i vindkraften er kommet, selv om der blev 850 færre vindmøller i Danmark i 2002. Ved årsskiftet var der 5.450 møller smækket op over hele landet. - Der har været en skrotningsordning for små møller, og den har betydet, at mange små vindmøller er blevet erstattet med nye og større vindmøller, og 2002 så vi den næststørste udvidelse af vindkapaciteten nogen sinde i Danmark, forklarer Henrik Lawaetz. De fleste af møllerne blev først sat op i de sidste måneder af 2002 - umiddelbart før tilskuddene til vindmøller blev trappet ned. Så de har ikke talt særligt voldsomt til i statistikken. Det kommer møllerne formentlig først til i år, hvis ellers det blæser op. - Folketinget har sat et mål om, at 20 procent af den danske elproduktion skal komme fra vedvarende energikilder inden udgangen af 2003. Her tæller eksempelvis vindkraft og el produceret på biomasse med, og vi er helt overbevist om, at vi når målsætningen. Sidste år var det samlede tal 17,3 procent mod 14,5 procent året før, siger specialkonsulent Peter Dal fra Energistyrelsen. Samtidig med at møllerne skaber mere og mere strøm, bruger danskerne lidt mindre el. Det varme vejr og produktionsstoppet på Stålvalseværket i Frederiksværk betød, at den indenlandske elforsyning faldt med 0,7 procent i 2002. I stedet eksporterer vi nu mere strøm til svenskerne og tyskerne. VINDFAKTA Vindkrafts andel af den samlede elforsyning 2000: 12,1 2001: 12,2 2002: 13,9 (Kilde: Energistyrelsen)