EMNER

God vision

Jeg har med stor interesse fulgt det nystartede projekt "Vision Bo og Arbejde" skabt i samarbejde mellem Thisted kommune og Morsø kommune for at fastholde udenlandsk arbejdskraft i regionen.

De seneste fire år har jeg arbejdet for at forbedre forholdene for arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. Alle arbejdere skal sikres lige muligheder og vilkår på arbejdsmarkedet, uanset om man er tysker, polak eller dansker. I en tid hvor ord som "krise" og "arbejdsløshed" gentages på daglig basis, er det derfor ikke mindre glædeligt at læse om de initiativer, der bliver taget i forbindelse med projektet. På trods af, at vi på landsplan oplever en stigende ledighed, så har flere små og mellemstore virksomheder i lokalområderne til gengæld store vanskeligheder med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det gælder særligt i landbrugs- og bygge- og anlægsbranchen. Kan vi sikre den udenlandske arbejdskraft beskæftigelse under lovlige forhold og et godt socialt grundlag, kan det betyde, at der lukkes nogle huller, som mange små virksomheder har vanskeligt ved at udfylde i den hårde konkurrence om kvalificeret arbejdskraft. Set i et vækstperspektiv er det særligt positivt, at man på lokalt plan er begyndt at fokusere på at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Det er ikke kun til gavn for virksomhederne, men også for lokalsamfundet generelt. Som nordjyde kan jeg kun glæde mig overtiltag, der er med til at styrke driften og væksten i den nordjyske region. Jeg vil derfor byde Thisted og Morsø kommunes initiativ velkommen og ønske dem megen held og lykke med projektet.