Godbidder for de vellønnede

Skattepolitik 30. december 2004 05:00

AALBORG: Dreislers forretningsejendomme havde udviklet sig til at være en godbid for det københavnske investeringsselskabet Keops. - Fra investorside er der stor interesse for velbeliggende detailhandelsbutikker, som der her er tale om. Ejendommene har alle vist deres værd ved at være ramme for forretninger drevet med stor succes gennem en årrække, siger adm. direktør Jens Winther, Keops InvestorPartner A/S. I værdiansættelsen tæller det, at butikkerne er af en størrelse, som der ifølge planloven ikke gives tilladelse til i dag inden for bygrænsen. - Eksempelvis en ejendom som forretningen i Hjørring, der er på 5500 kvadratmeter, ville man aldrig få lov til at bygge i dag, og det giver dem selvfølgelig en særlig værdi. Så skulle Dreisler sopsige lejemålet, når lejekontrakten om 10 år løber ud, vil det være meget let at finde en ny lejer, siger Jens Winther. Keops-direktøren fortæller, at det typisk er højtlønnede lønmodtagere, eksempelvis direktører, der investerer i ejendomme i fællesskab med andre. I det konkrete tilfælde er ejendommene opsplittet i fem andele. - Som tommelfingerregel skal man have en årsindkomst på minimum 1,1 million kroner for at have råd til at være med, siger Winther. Projektet finansieres ganske vist via lån, men for at udnytte det skattemæssige fradrag, der specielt i de første år udgør en væsentlig del af det økonomiske grundlag, må lønnen nødvendigvis være høj. Keops-direktøren understreger dog, at det skattemæssige aspekt totalt set kun en mindre del af den samlede forretning. - Reelt er der ligesom ved andre pensionsopsparinger tale om, at man udskyder skatten. Og den skattefordel, der er, svarer til, hvad man kan opnå på andre opsparingsformer, siger han. Når de såkaldte 10-mands-selskaber, som der her er tale om, alligevel er så interessante, er det fordi, investeringen i stor stil finder sted for lånte penge. Sammenlignet med anden opsparing er der altså tale om en skrap gearing af investorens egne midler. - Selv for en lønmodtager på det niveau, er det en af få måder, hvorpå det er muligt at skabe sig en formue. Ved Hjørring-projektet vil den enkelte investor efter 10 år stå med en formue på netto 1,4 million kroner efter skat. Efter 20 år er tallet seks million kroner, forklarer direktøren, der senest for få dage siden var på indkøb i Aalborg, da selskabet for 72 million kroner købte biografdelen i Kennedy-Arkaden af udviklingsselskabet TK Development.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...