Aså

Goddag og farvel

På onsdag holdes i tre timer fra middag en goddag-og-farvel-reception på Dybvad Kro. Anledningen er, at Tage Nielsen, Dybvad, med udgangen af 2002 fratrådte som vurderingssagkyndig for DLR Kredit og blev afløst af Hans Christian Holst, Asaa, der har overtaget Tage Nielsens vurderingsområde.