Gode argumenter efterlyses

Forældre rejser kritik mod mulig lukning af Hvam Skole

Skolelukninger 20. september 2002 08:00

HVAM: Selv den sidste stol blev besat, og politikerne måtte lægge ryg til et del kritiske spørgsmål og kommentarer, da Hvam Kulturhus dannede rammen om det andet af ialt tre borgermøder arrangeret af byrådet. Godt 140 mennesker - hvoraf størstedelen var forældre - var mødt op, og selvom der også blev diskuteret kommunalt budget for år 2003 og generelle besparelser, var det naturligvis den mulige lukning af Hvam Skole, der fyldte det meste af aftenens indhold. Mange af de fremmødte tog ordet med kontante spørgsmål til de 12 tilstedeværende byrådsmedlemmer. Især efterlyste forældrekredsen en mere langsigtet skoleplan samt pædagogiske argumenter for at nedlægge en velfungerende landsbyskole. Der er i øjeblikket 92 elever på Hvam Skole, som til august næste år formentlig vil blive fordelt på et par af de øvrige skoler, eksempelvis Aalestrup, Simested og Hvilsom. Med mindre man vælger at realisere et muligt alternativ, som er en friskole. - Det er forståeligt, at der skal spares penge, men vi har slet ikke hørt nogen pædagogiske argumenter for at lukke skolen. Det hele drejer sig om økonomi, lød det bl.a. fra Jarl Paulsen, Hvam, der selv er uddannet folkeskolelærer. Børne- og kulturudvalgsformand Per Bisgaard (V) beklagede, at skolestrukturdebatten er snævret ind således, at det kun er Hvam Skole, der er på dagsordenen. - Venstres byrådsgruppe har hele tiden ønsket at få gang i en bredere og mere helhedsorienteret strukturdebat, som skulle omhandle samtlige kommunens skoler. Beklageligevis har byrådet nu bragt sig i den situation, at det kun drejer sig om Hvam Skole, sagde Per Bisgaard. Han pegede imidlertid på, at elever i en lille landsbyskole, hvor børne- og fødselstallet er markant faldende, kan risikere mistrivsel, hvis klasserne bliver for små. For eksempel kan man forestille sig klasser med ned til otte elever, med blot én pige og syv drenge eller omvendt. Ved de nødvendige samlæsningstimer mellem flere årgange kan der desuden blive for stort et spring i elevernes kundskaber. Nærhed og tryghed - Det er også et faktum, at et lille lærerkollegium på f.eks. 8-10 lærere får færre faglige udfordringer, ligesom den enkelte lille skole kan have svært ved at få ledige stillinger besat, fordi det ikke er så attraktivt for nyuddannede lærere at søge til skoler i mindre landkommuner, påpegede Per Bisgaard. Disse argumenter syntes imidlertid ikke at gøre væsentligt indtryk på borgerne i Hvam. - Nærhed, tryghed og lokale rammer er for os lig med folkeskolen, og sådanne principper bør ikke fraviges. Politikerne må løfte blikket fra de tørre tal og kigge lidt mere på, hvad en lukning af Hvam Skole kommer til at betyde for både vore børn og for lokalsamfundet som helhed, anførte Jarl Paulsen. Hvam-borgerne frygter for øget fraflytning af børnefamilier, som måske erstattes af borgere, der er socialt belastet. Også fritidslivet kan gå i stå, hvis børnene fremover tilbringer skoledagen i en anden by. Slutteligt opfordrede Keld Jensen, Hvilsom, Venstres byrådsgruppe til at få sat en stopper for debatten. - Vi har jo flere gange hørt borgmester Rigmor Sandborg bebude, at lukningen af Hvam Skole kun gennemføres, såfremt der er et markant flertal for beslutningen. Så hvis Venstre går imod med fem stemmer, må der kunne blive et spinkelt flertal for at forslaget kan falde, understregede Keld Jensen. Stærkt imod lukningen af Hvam Skole er også Anders Jensen og Bent Sloth (UP). Det sjette V-medlem, Henrik Bygholm, har tidligere stemt for en lukning af skolen i Hvam. Høringsfasen vedrørende lukning af Hvam Skole slutter 24. oktober. Bent Sloth (UP) samt Erik Nielsen og Morten Bach Sørensen (V) var fraværende ved mødet i Hvam.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...