Hospitaler

Gode argumenter

AALBORG SYGEHUS ØST: 25 mia. kr. er afsat til investeringer i byggeri og udstyr inden for sundhedsområdet. Det er et enormt løft, som muliggør en historisk stor satsning, hvor vi ved at bruge pengene visionært og fremadrettet kan få supersygehuse i Danmark drevet med høj professionalisme, høj kvalitet samt sammenhæng og tilgængelighed for patienterne. En ny sygehusstruktur med en samling af flere behandlinger på færre enheder vil både sikre kvalitet, effektivitet og tryghed. I Nordjylland står Venstre sammen om et nyt sygehusbyggeri på barmark i Aalborg Øst. Utidssvarende bygninger skal ikke længere besværliggøre personalets arbejde. Ved at bygge nyt, og moderne, får vi bedre tilrettelæggelse af sygdomsbehandlingen, alt sammen til gavn for vores patienter. I Venstre ønsker vi en planlægning der er fremtidssikret, det vil sikre fleksibilitet, langt bedre mulighed for arbejdstilrettelæggelse, og det vil stille sygehuset stærkt i forhold til rekruttering af sundhedspersonale. Et nyt sygehus vil give en kortere byggefase, vil sikre en god logistik og sikre en udflytning fra bykernen, og vi vil undgå at Aalborg midtby skal omdannes til en byggeplads igennem de næste 22 år. Opgaven bliver nu at overbevise sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) om, at skal Region Nordjylland have et fremtidssikret sygehus, skal der bygges nyt. Vi mener, at Regionen har gode argumenter, der lever op til de krav regeringens såkaldte Erik Juhl udvalg har stillet, og derfor går Venstres Regionsrådsgruppe med fuld styrke ind i opgaven sammen med alle der ønsker et fremtidssikret nybyggeri i Aalborg.