Gode boliger til de ældre

Ombygning og udvidelse hyldet på vers og med hurra-råb

FARSØ:Fire år gik der fra ide til Højgården i går kunne indvies med 74 store boliger. Et betydeligt kvalitetsløft, kaldte borgmester Hans O. A. Kjeldsen det, da han talte ved den officielle indvielse efter den store ombygning og udvidelse med 20 ny boliger til de ældre, der har særligt behov for pleje. Områdeleder Bodil Schjødt Damgård benyttede versefødder i sin tale og nævnte blandt andet, at personalet skabte orden og hygge, selv om man var i gang med at bygge. Leder af ældreområdet, Sonja Mogensen gik mere kronologisk til værks og kunne opregne, at der siden 12. maj for to år siden var holdt 53 byggemøder. Selvfølgelig havde det givet besvær og ekstra arbejde og gener for beboerne, der var blevet flyttet rundt for at byggeriet kunne gennemføres. Men faktisk var det værste tilfælde, da en afdeling var lukket af i byggerodet, men det kunne ordnes ved at rydde en sti gennem murbrokkerne. Håndværkerne havde taget mange hensyn. Socialudvalgsformand Jens Chr. Pedersen gennemgik historien og foreslog i sin tid bygeriet frem for at reparere mere på Højgården.