Gode dyk i lokalhistorien

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

En markant bygning i Dybvad - typisk repræsentant for de "røde stationsbyer"s typiske byggestil med teglstenshuse. Foto fra bogen.

For 10. gang udkommer Sæbybogen i år i Sæby Museums regi. I forhold til andre årbøger indeholder den få artikler - fem i alt, men de er spredt geografisk godt ud over den tidligere Sæby kommune. Her er en artikel om Dybvad elektricitetsværk, som blev lukket ned i 1961. Man arbejder på at bevare det i den tilstand, som det var i i 1961, for i 2013 har det 100 års jubilæum, fortæller Lise Troelsen. Vivi M. Dybdahl tager læserne med på en vandring igennem Østervrås historie og fortæller om forskellige huse og personer med tilknytning til byen. De første vintre i 40'rne bød på barske vilkår med isskruninger så høje som huse i Sæby Havn, fortæller Arnold Andersen. Trillingevintrene kaldte man dem, og der blev sat adskillige kulderekorder. Men mest spændende synes mig Jesper Stormly Enevoldsens redegørelse om de religiøse vækkelser på Sæbyegnen i årene fra 1870 til 1930. Her står den karismatiske, indre missionske Sæbypræst Asschenfeldt-Hansen i centrum med sin virkelyst og sit udsyn: han opretter Horne efterskole og nye missionshuse skød op på hans initiativ. Indre Mission blev imidlertid åndet i nakken af baptisterne med præsten Ole Nielsen Føltved i centrum. Folkekirke så ikke med milde øjne på baptisterne, og i 1842 udstedtes en resolution, der forbød baptisternes virke. Mange baptister blev arresteret, deriblandt Føltved. Men Grundtvig slog til lyd for en liberal kirkelov med religionsfrihed, og den blev indarbejdet i Grundloven i 1849. Og nu skød baptistkirkerne op i Vendsyssel. I dag er såvel Sæby som hele Vendsyssel præget af de mange forskellige kristne menigheder: her er indre missionske bibelcamping, baptisterne er stadig aktive i både Sæby og Østervrå og mange andre steder i Vendsyssel og Stidsholt Ungdomsskole arbejder stadig på grundtvigiansk basis, nu som Nordjysk Idrætsefterskole, men tider skifter, og sæder mildnes: fronterne er i dag langt fra trukket så skarpt op som tidligere. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk "Sæbybogen 2011" Redaktion: Jens Thidemann 120 sider, Sæby Museum, Nordjyllands Kystmuseum.