Gode erfaringer fra Hirtshals

Det gav gevinster, da to gange 30 børn blev slået sammen til en stor børnehave

I ja­nu­ar 2006 blev Blæk­sprut­ten og Lil­le­he­den slå­et sam­men til Bør­ne­ha­ven Mar­gre­the. Det blev fej­ret blandt an­det med en tryl­le­kunst­ner. Ar­kiv­fo­to: Hen­rik Louis

I ja­nu­ar 2006 blev Blæk­sprut­ten og Lil­le­he­den slå­et sam­men til Bør­ne­ha­ven Mar­gre­the. Det blev fej­ret blandt an­det med en tryl­le­kunst­ner. Ar­kiv­fo­to: Hen­rik Louis

HIRTSHALS/HJØRRING:Hjørring Kommune er som tidligere fortalt i artikelserien Fremtidens Børnehave i gang med at se på, hvordan børnehaver skal være i fremtiden. En arbejdsgruppe har i et oplæg vurderet, at børnehavestørrelser på 50-60 børn er det ideelle. Et af medlemmerne af gruppen er leder af Børnehaven Margrethe i Hirtshals, Annemarie Steffensen. Hun har selv oplevet overgangen fra lille til stor, da Børnehaven Lilleheden og Børnehaven Blæksprutten med hver cirka 30 børn blev slået sammen til Børnehaven Margrethe. - Jeg er meget fortaler for lidt større institutioner. For tre år siden ville jeg have sagt, at småt er godt, for det var det, jeg arbejdede i dengang. Men sådan ser jeg ikke på det i dag, siger Annemarie Steffensen. Hun var dengang leder af Børnehaven Lilleheden, hvor der begyndte at være færre og færre børn. Det samme skete i Børnehaven Blæksprutten. De to institutioner gik derfor i offensiven og bragte selv muligheden for en sammenlægning i spil, og i januar 2006 var den ny Børnehave Margrethe en realitet. Den kom til at ligge, hvor Blæksprutten var før. Set i bakspejlet var det det rigtige at gøre, mener Annemarie Steffensen. - Der var for få børn. En af de største gevinster er, at børnene har fået nogle flere legekammerater at vælge mellem. Det er så vigtigt for dem at afprøve relationer, før de kommer i skole, og det har de bedre muligheder for nu, siger hun. Begrebet venskaber bliver for alvor centralt i skolen, og her er der bedre øvemuligheder nu. - Børnene bliver bedre rustede til at møde den ny hverdag i skolen. De når at prøve mange udfordringer her. De finder venskaber, og prøver også, at venskaber kan gå i stykker, og at ens ven pludselig har ferie, og så er man nødt til at finde en ny at lege med, siger Annemarie Steffensen. Nogle af forældrene var skeptiske overfor tanken om, at deres lille børnehave skulle blive stor. - Nogle var bekymrede, men størstedelen er positive i dag. Der er også nogen, der stadig er bekymrede for størrelsen og måske vil vælge en anden børnehave til deres næste barn, og det er fint nok. Der er også mange små institutioner, der kører rigtigt godt, siger Annemarie Steffensen. Hun peger på, at det nogen gange er de voksne, der er mest bekymrede - mens børnene tager det som noget sjovt at komme et nyt sted hen med nyt legetøj og andre rum. Op til 70 børn Børnehaven Margrethe var op til sommerferien oppe på cirka 70 børn, og det kan lyde af meget. Men børnene er glade, og mange bruger det store fællesrum, der er i børnehaven. De hører samtidig til på en stue og kan vælge trygheden i at blive på deres stue med deres voksne, når de har brug for det. - Jeg tror ikke, at børnene oplever det som overvældende. De ved, hvor de bor, og vi har det personale, der skal til, og vi organiserer og ud af det. Også personalemæssigt er det gået godt med at smelte to personalegrupper sammen til en - her brugte gruppen en metode, der kaldes spejlet, hvor de fra begyndelsen kom frem med, hvad de troede om hinanden, og hvad hver især kunne bidrage med. Og der er sket noget ved at personalet har fået dobbelt så mange kolleger, de er i dag 12. - Når man er få, så kan det næsten blive for meget i familie. Man risikerer at blive så ens tænkende. Nu er der meget mere variation og udfordring i forhold til det pædagogiske arbejde. Vi stiller flere spørgsmål og skal meget mere begrunde vores valg. Vi kan også bedre have specialister indenfor områder som musik, motorik og tosproglighed. Før var der nogen, der skulle dække mange opgaver, fremhæver Annemarie Steffensen. Hvis andre i storkommunen skal ud i lignende øvelser, fysisk sammenlægning, sammenlægning under fælles ledelser eller andre ting, der bryder med den kendte hverdag, så lyder rådet fra Annemarie Steffensen: Skal tro på det - Det vigtige er, at man tror på ideen og tør binde an med noget nyt. Og så skal både børn, forældre og personale have lov at være kede af det en overgang. En af mine kolleger sagde, at vi skulle tænke på det sådan, at bygningen kun er sten, og det er pædagogikken og personalet, der bærer det, siger Annemarie Steffensen. Efter tre måneder i de nye omgivelser var der nogle børn, der spurgte, hvornår de skulle hjem igen. Så tog de ned og så, at der ikke mere var nogen børnehave i Sømandskirken, hvor Lilleheden lå før. Og så var det også i orden.