EMNER

Gode erfaringer med småbørn

FERSLEV:Et af de steder, hvor man har gode erfaringer med idræt og motion for børn i førskolealderen, er i Ferslev, hvor skolen er gået sammen med byens idrætforening om et projekt, som henvender sig til børn mellem 3 og 8 år. - Det har helt klart været en succes, fortæller Ib Secher fra Dall-Ferslev Idrætsforening. Han arbejder i øjeblikket med at lægge sidste hånd på dette års program for Mini- og midisport, som støttes af Aalborg Kommunes projekt "Børn og unge i bevægelse". - Til at begynde med regnede vi slet ikke med, at der ville komme så mange, fortæller ham. - Men sidste år var der helt op til 80 børn og voksne pr. gang, og det er selvfølgelig noget af en mundfuld at gabe over, forklarer han. Ifølge Ib Secher giver Mini- og midisport børnene mulighed for at snuse til mange forskellige sportsgrene. Men leg og livsglæde er fortsat det primære, og det er tilsyneladende en populær opskrift. - Vi havde egentlig troet, at de lidt ældre børn efter et par år ville begynde at melde sig til en bestemt sportsgren, fortæller han. - Men der er stadig mange, som hellere vil fortsætte med minisport, og derfor bliver vi nødt til at udvikle os, så der også er noget for den aldersgruppe, forklarer han. Projektet i Ferslev startede egentlig som et samarbejde mellem idrætsforeningens håndbold-, fodbold- og gymnastikafdeling. Afdelingerne havde hver for sig lidt svært ved at tiltrække de yngste. Og da aktiviteterne for den aldersgruppe stort set er de samme, blev afdelingerne på et tidspunkt enige om at slå pjalterne sammen. Senere kom skolen og projekt "Børn og unge i Bevægelse" også ind over, og det har initiativtagerne bestemt ikke fortrudt. - Det giver os nogle helt nye udfordringer som idrætsforening. Og selvom vi måske havde håbet, at lidt flere var parate til at starte på en sportsgren, har vi også lært en masse om aldersgruppen, mener Ib Secher. - Generelt er idrætsforeningerne blevet bedre og bedre til at lave noget for de helt små, supplerer Erik Christensen fra kultur- og fritidsforvaltningen. Han oplyser, at der også er spændende forsøg igang andre steder - blandt andet på Filstedvejen, Sofiendal og Tylstrup Skoler. - Puljen til "Børn og unge i bevægelse" er lige blevet forhøjet med 250.000 kroner. Og da de første 750.000 var øremærket til børn til og med 3. klasse, regner vi denne gang med at lave noget for de lidt ældre, forklarer han. Pengene i puljen kommer blandt andet fra Kulturministeriet, men forsøgene støttes også af folkeoplysningsudvalget, SIFA og Aalborg Kommunes skole- og kulturforvaltning.