EMNER

Gode grund til at satse på biobrændsel

ENERGI:Der er mange gode grunde til at satse på biobrændstof – hensyn til miljøet, økonomien, landbruget og et stærkt stigende energiforbrug i verden. Jeg mener derfor, vi skal se på mulighederne for en øget dansk produktion og anvendelse af biobrændstof. Danmark skal i fremtiden klare sig på viden, innovation og forskning, da stadig flere produktionsvirksomheder vil flytte til udlandet. Energiteknologi vil være et oplagt område, hvor dansk forskning og erhvervsliv kan gøre en forskel. Dansk eksport af energiteknologier går fremragende, og Danmark skal være et forgangsland, når det handler om at udvikle miljøvenlige og konkurrencedygtige alternativer til den dyre og sparsomme olie – som eksempelvis biobrændstof. Det vil medføre vækst og beskæftigelse. Biobrændstof betyder en kraftig reduktion af CO2-forbruget, som i dag er en af vores største miljømæssige udfordringer. Det synes jeg, at vi skal udnytte ved at være på få forkant med en udvikling, der støttes af et flertal i den danske befolkning. Det viser en ny undersøgelse, som konkluderer, at danskerne er villige til at betale ekstra for biobrændstof, når bilen skal tankes. Biobrændstof bør af flere grunde prioriteres. Faktisk ser jeg ikke én eneste grund til, at danske biler ikke skal køre på en stor andel biobrændstof i fremtiden.