Lokalpolitik

Gode ideer og forslag til et nyt kulturhus ønskes

KULTURHUS:For en uge siden kunne vi læse et indlæg fra (formoder jeg) formanden for Børne- og Kulturudvalget, Karsten Hemmingsen, angående en "høring" om et Kulturhus-projekt i Skagen. Heri angriber han Palle W. Nielsen, som har forsøgt at få en offentlig debat i gang, men stort set uden held. P.W.N.'s argumentation har jeg ikke altid været enig i, men jeg deler bestemt hans ønske om en offentlig debat. Problemet er blot, at der i denne "høring" ikke er noget interessant/visionært at diskutere. Den del af debatten er nemlig for længst lukket af kommunenes direktion, (hvor kun borgmesteren er folkevalgt), idet debatten fremover alene skal dreje sig om deres udspil (Kulturaksen). Det er åbenlyst, at ingen andre alternativer kan komme på tale, hvilket tydeligst kom frem på byrådsmødet i august, hvor mit forslag om at diskutere et "Kulturhusprojekt i Skagen" blev afvist af borgmesteren, fordi sagen skulle dreje sig om et "Kulturhus-projekt på Kappelborgskolen", ganske som Palle W. Nielsen opfangede og korrekt beskrev det i avisen. Derfor er det ikke så underligt, at det er vanskeligt at "trække borgene op" til at tage del i debatten, for ret beset er der tale om en orientering mere end en høring - og det er ikke rimeligt, omkring et projekt jeg formoder, at alle skagboer skal have glæde af - og være med til at betale. Bemærk i øvrigt, at vedtagelsen i byrådet IKKE fulgte indstillingen fra 2 af de 3 fagudvalg. Jeg vil appelere til at byens borgere følger Palle W. Nielsens opfordring, og deltager med ideer og forslag, som om der var tale om en "normal høring", og jeg vil i nær fremtid selv komme med indspark til debatten. Lokalpolitik skal ikke foregå i lukkede kredse, men i en demokratisk dialog med borgerne. Det kræver så igen, at borgerne er interesserede og deltagende. Den første betingelse herfor, er ikke så underligt, at borgerne skal tro på, at der lyttes til dem. Som det også er fremgået af avisen, er vi flere byrådsmedlemmer, som er interesserede i at høre om jeres alternative forslag til et "Kulturhus-projekt i Skagen". Selv små ideer og forslag kan være med til at åbne for mange større og interessante perspektiver.