Portugal

Gode ideer til gavn for unge

Europæiske ungdomslærere besøgte Ungdomsskolen Godthåb

HJØRRING:Udveksling af erfaringer på tværs af landegrænserne er et gode for undervisningen af unge uden for det almindelige skolesystem. I den anledning havde Ungdomsskolen Godthåb i går besøg af en gruppe pædagoger og lærere fra 10 forskellige lande, der er på et ugelangt besøg i Vendsyssel for at studere danske undervisningsmetoder. De får indblik i mange alternative projekter for unge under besøget og udveksler erfaringer fra deres forskellige hjemlande. Inspirationenen og udvekslingen af erfaringer skal bruges til gavn for de unge. Den udenlandske gruppe lagde ud med et besøg i Hjørring for at skaffe viden om det, en "almindelig" ungdomsskole kan tilbyde målgruppen. Og målgruppen er unge, som ikke passer ind i den almindelige folkeskoleuddannelse. Ungdomsskolens daguddannelse har lavet et træprojekt, hvor de unge fremstiller træprodukter, som de selv fælder træet til. Man begyndte derfor i Tolne Skov, før man kørte til Hjørring for at høre mere. Gruppen af lærere og pædagoger har base i Frederikhavn undersøget, hvorfra blandt andet Elling, Tolne og Brønderslev skal besøges. Udvekslingsbesøget er støttet med knap 150.000 kr af EU og formidlet gennem international rådgiver Brian Rodrigues fra CIRIUS Danmark (Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter). CIRIUS Danmark hører under undervisningsministeriet og administrerer EUs støtteordninger på uddannelsesfronten. Ideen med besøget er at samle uddannelseserfaringer på tværs af Europa til gavn for unge, der ikke passer ind i den almindelige skoleundervisning af den ene eller anden grund. Kurset åbner for kontakter mellem de forskellige deltagere, der måske senere kan føre til udveksling mellem grupper af unge fra europæiske lande. Føres ud i livet CIRIUS Danmark lægger vægt på, at deltagerne af lærere og pædagoger skal være beslutningstagere for de unge. Det er ikke en ferietur. Erfaringerne fra kurset skal kunne føres ud i livet, når de kommer hjem. Der er deltagere fra Frankrig, Polen, Holland, Irland, Belgien. Luxemborg, Portugal, Ungarn, Estland og Italien. Jens Matiasen, der viceskoleinspektør på Frederikshavns Kommunale Ungdomsskole, besøgte Portugal på et kursus med EU-støtte og fik lyst til at lave et kursus, hvor kolleger fra Europa kom til Nordjylland og så på de danske traditioner. Han fik kontakt til Portugal, hvor man har lavet et danseprojekt. Det førte til et udvekslingsbesøg med unge fra Portugal, der var i Frederikshavn i sidste uge. En af de portugiske repræsentanter, Margarida Martins, er også med på denne uges kursus. Hun er begejstret for de danske projekter for unge, som blandt andet det Ungdomsskolen Godthåb har sat i gang. - I Portugal har vi nogle få ungdomshuse, men de fungerer udelukkende som almindelig ungdomsskole for unge i fritiden. Når jeg kommer hjem og får skrevet rapport om besøget i Danmark, så vil jeg anbefale, at man udnytter ungdomshusene til projekter for de unge, der har problemer med det almindelige skolesystem af den ene eller anden grund. På samme måde, som man gør i Danmark. Men det er et spørgsmål om penge. Politikerne sætter ikke særligt mange midler af til området, siger Margarida Martins. Jens Mathiasen fik blod på tanden efter sit første besøg i Portugal Han søgte derfor om et kursus i Vendsyssel og fik det godkendt. Han har arrangeret ugens kursus med hjælp fra CIRIUS' Brian Rodrigues. - Mange i Nordjylland lader sig afskrække af papirarbejdet i forbindelse med at få EU-støtte, men jeg ringede bare til Brian hver gang, jeg var i tvivl om et eller andet. Hvis man har viljen, så kan det lykkes og det er faktisk ikke svært. Jeg synes, at vi har mange spændende projekter at vise frem som andre kunne få inspiration af. Vi kan godt være bekendt at vise dem frem, siger Jens Mathiasen, der gerne bistår andre nordjyske lærere og pædagoger , der ønsker at lave lignende udvekslingsprojekter med unge.