Gode ideer?

Holger Ø. Mortensen stiller sig (11.4.) tvivlende over for mine påstande vedr. landbrugsstøtte. Det beløb. som gives i støtte varierer alt efter. hvilken driftsgren der er tale om. Det beløb. som udbetales pr. ha. varierer alt efter. hvilke støtterettigheder der er til den enkelte ejendom.

Derfor giver det god mening at sætte støtten i forhold til bruttoudbyttet. Farm Accountancy Data Network (FADN), laver statistikker over landbrug som er repræsentative for det enkelte land. Landbrugene skal have en vis størrelse for at medgå i FADN-statistikker. Fødevareministeriets nyligt offentliggjorte opgørelse af landbrugsstøttens omfang siden 2002 (80,3 mia.) underbygger heller ikke Mortensens påstand om 20 mia. årligt. Denne opgørelse indeholder udover den direkte støtte også landdistriktsmidlerne samt national medfinansiering. Jeg er dog ganske klar over, at Mortensen ikke tager denne opgørelse for gode varer, idet den kommer fra ”Svine-ministerens” ministerium. Det glæder mig, at forureningen i byområderne ifølge Mortensen hører fortiden til. Så behøver vi jo ikke længere bekymre os om utætte kloaksystemer, tungmetaller fra spildevandsslam etc. At affolkningen i udkantsområderne ene og alene skyldes det konventionelle landbrug er efter min mening for unuanceret. Der er jo tale om en udvikling, der i det store og hele har været i gang siden Anden Verdenskrig. I mit eget nærområde (Bjergby-Mygdal) har vi et velfungerende lokalsamfund med en tilgang af nye beboere, selvom at der er flere store landbrugsbedrifter i området. Mortensen kunne jo søge nogle landdistriktsmidler, hvis han sidder inde med nogle gode ideer til at skabe liv i udkantsområderne. Men gør han det?