Gode initiativer

Så kom der endelig initiativer fra den røde regering, som jeg som borgerlig politiker gerne vil støtte op om. Forbedringer i folkeskolen.

Det skyldes ikke, at det oprindeligt var forslag, som blev lanceret, mens Bertel Haarder var undervisningsminister, men fordi det er ideer, som har vist sig at have stor opbakning hele vejen rundt lige fra eleverne via forældrene til lærerne - dog indtil videre med undtagelse af lærerformand Bondo Christensen, men det er jo ikke noget nyt. Et af udspillene går på at gøre eleverne markant bedre til dansk og matematik. Begge fag er med til at lægge fundamentet for al yderligere læring, og ved at forstærke dansk og matematik og indtænke discipliner fra disse fag i såvel de kreative som de musiske fag kan man højne kvaliteten uden at øge timetallet. Et andet positivt udspil er forslaget om undervisningsassistenter. En ekstra voksen person i klasselokalet, som kan være med til at "skubbe på" indlæringen. Ikke en ekstra lærer med det overordnede ansvar, men en assistent, som i et koordineret samarbejde med læreren kan give eleverne individuel hjælp til deres udfordringer. Bertel Haarders forslag om, at lærerstuderende på 3. og 4. studieår kunne være undervisningsassistenter som en del af uddannelsen, kunne fint stå ved siden af personer med en anden faglig uddannelse som f.eks. pædagoger og håndværkere. Undervisningsministeren har afsat en beskeden pulje på 30 mio. kr. til forsøg med undervisningsassistenter. Jeg håber, at en række folkeskoler vil søge ind på puljen og gøre sig deres individuelle erfaringer med brugen af ekstra menneskelige kompetencer i klasseværelset.