Ungdomsuddannelser

Gode intentioner floppede i Fokus

Overambitiøst mediekursus harmonerede ikke med deltagernes forventninger og forudsætninger

AALBORG:En medievirksomhed, hvor unge arbejdsløse oprettede sider på internettet med skrevne nyheder og digitale lyd- og videoindslag. Og en medievirksomhed, der skulle sælge elektroniske nyhedsbreve til abonnenter. Det var Daghøjskolen Fokus' nye ambition. Her fostrede man ideen om Informationsbureauet.dk, hvor de tilmeldte elever i fire måneder skulle prøve kræfter med at producere sjove og skæve nyheder til internettet og skaffe abonnenter. Det lød godt, men kurset løb hurtigt af sporet i forhold til det udgangspunktet. Kløften mellem daghøjskolens koncept og elevernes forudsætninger og forventninger viste sig at være afgrundsdyb. Og undervejs opstod der massive problemer med manglende fremmøde blandt eleverne. Siden forløbet begyndte 26. august og til det sluttede 20. december, nåede de syv daghøjskolelever (én stoppede undervejs i forløbet, mens en anden kom til ), der deltog i projektet, kun at oprette en enkelt hjemmeside med et yderst sparsomt indhold. Og det er ikke lige frem et imponerende produkt, medgiver freelance journalist Susanne Kabel, der var ansvarlig for Informationsbureauet.dk sammen med Daghøjskolen Fokus' daværende leder, Peter Bruhns. Ifølge både Susanne Kabel og Peter Bruhns blev hjemmesiden aldrig god nok til, at man ville være bekendt at gå ud og lave PR-omkring den. Samtidig lykkedes det slet ikke projektet at komme i gang med at producere de nyhedsbreve, der skulle sælges til eventuelle abonnenter. Skænderier Susanne Kabel vil dog ikke kalde forløbet en fiasko. Hun synes, der både var gode og spændende dage i forløbet, men der var også dage med voldsomme skænderier på holdet, hvor folk var frustrerede. - Jeg synes, vi kom et stykke hen ad vejen, men vi kom aldrig i mål med hænderne over hovedet, siger Susanne Kabel. Hun har været vant til at undervise medarbejdere fra koncerner og lægger ikke skjul, at det var en større udfordring at undervise på en daghøjskole end hun lige havde regnet med. - Vi skulle "være omkring" de unge mere end jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med, at de havde været bedre til at arbejde selvstændigt, siger Susanne Kabel, om de syv elever i alderen 20 til 26 år, hvoraf fem var i aktivering på kontanthjælp, én var i jobtræning, mens den sidste elev deltog i Informationsbureuaet.dk som et led i den frie ungdomsuddannelse. Fra start var det meningen, at projektet skulle være et tilbud til unge i aktivering eller med en handlingsplan, så det kan vel ikke komme helt bag på en daghøjskole, hvad det er for nogle elever, man har med at gøre? - Det har vi helt klart fejlvurderet. Det skulle vi have set tidligere, siger Susanne Kabel, der har gjort den erfaring, at der skulle have været flere lærerkræfter tilknyttet, først og fremmest en, der var velfunderet i soft ware-programmerne. Computer-teknikken var ganske enkelt for kompliceret for deltagerne, og det var med til at give frustrationerne. - Konceptet, udtænkt af Fokus, holder ikke til den type unge, fastslår Susanne Kabel. Og noget kunne tyde på, at der fra start var et stort misforhold mellem hvad daghøjskolen troede eleverne formåede, og hvad eleverne selv forventede sig af kursusforløbet. - Jeg tror, mange regnede med, at de skulle LÆRE noget - for eksempel om web-design, siger en af deltagerne, Christian Houmøller. Han mener, at deltagerne tilmeldte sig for at blive klogere på nogle områder, og derfor blev forbavsede over at blive kastet ud i at skulle lave nogle ting, de ikke helt vidste, hvordan de skulle gribe an. Udover denne betragtning ønsker Christian Houmøller ikke at kommentere det problemfyldte kursus over for NORDJYSKE. Manglende fremmøde Daværende leder af Fokus, Peter Bruhns, medgiver at Informationsbureauet.dk ikke blev til det, man havde håbet på. Men i modsætning til Susanne Kabel, ser han stadig forløbet som en succes. - Det blev en succes på den måde, at vi formåede at fastholde kravene, siger Peter Bruhns. Han forklarer, at da daghøjskolen fik problemer med manglende fremmøde hos deltagerne, blev de konfronteret med at de SKULLE møde om morgenen og arbejde for sagen. Og hvis de ikke mødte op, blev der ringet hjem efter dem. Det var ganske vist et noget andet ambitionsniveau end udgangspunktet med forløbet. Men Peter Bruhns pointe er, at problemer med at få unge ledige til at stå op om morgenen og deltage i et fælles ansvar ikke kun forekommer hos Daghøjskolen Fokus. Det er hele aktiveringssystemet, der har det problem, mener han. Samtidig fremhæver Peter Bruhns det som en succes, at Fokus har formået at hjælpe alle syv deltagere ordentligt videre i systemet - for eksempel er én begyndt på teknisk skole, en anden på VUC, en tredje er i beskyttet virksomhed og en fjerde har indledt et ophold på en folkehøjskole. Nej til nederlag Og han afviser klart, at nogle af deltagerne skulle have oplevet det som et nederlag, at de ikke kunne leve op til kursets høje ambitioner: - Jeg tror bestemt ikke, de føler, at "nu er vi blevet knækket", mener Peter Bruhns. Nu er Informationsbureauet.dk nedlagt, men Fokus overvejer et nyt medieprojekt, der skal bygge på de erfaringer, der er gjort. Siden 1. januar 2003 har lederen af Fokus heddet Leif Mortensen. Han synes, der var mange gode tanker bag Informationsbureauet, men at ambitionsniveauet var for højt. - Vi er nødt til at få det ned i et niveau, hvor alle kan være med, siger Leif Mortensen. - Der er nogle ting ved strukturen, vi skal have ændret betydeligt på, fortsætter Leif Mortensen. Som eksempel nævner han vigtigheden af at koble rigtige virksomheder på kurset, så det bliver mere virkelighedsnært for eleverne med for eksempel praktikker og mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig lægger Fokus' nye leder meget vægt på det socialpædogiske aspekt. Derfor er det vigtigt at holdet har en fast tilknyttet lærer med pædagogisk sans, der er villig til også at give sig tid til at tage sig af de mange sociale og personlige problemer, som mange ledige bærer rundt på. - Det kan ikke hjælpe noget, vi starter på akademisk niveau, lyder det fra Leif Mortensen.