Hals

Gode karakterer til vejledningsforløb

HALS:Socialudvalget har set nærmere på, hvordan et nyligt afviklet, seks-ugers vejledningsforløb for 10 ledige med behov for yderligere afklaring i forhold til fremtidsmulighederne er blevet bedømt af deltagerne. Der har generelt set været tale om gode karakterer til forløbet, hvor kursisterne bl.a. har betegnet undervisningen som bedre end normalt, ligesom de generelt har følt, at de - i modsætning til visse andre kursusforløb - har fået noget konstruktivt ud af forløbet. Dette forklares bl.a. med, at forløbet har været mere konkret end normalt, samt at kursisterne er blevet aktivt inddraget i hele forløbs-processen. Tre af kursisterne har til gengæld også påpeget, at de fandt det for grænseoverskridende, da det gjaldt arbejdet med i fællesskab at få udarbejdet en såkaldt ressourceprofil for den enkelte. Der er er tre af kursisterne, der har ordinær beskæftigelse, mens én har fået en praktikplads. De resterende vil der fra kommunal side blive arbejdet videre med.