Gode kolleger giver færre syge

Ny analyse viser, at de sociale forhold på arbejdspladsen betyder mere end chefen og stress

Gode kolleger er det vigtigste, når medarbejderne skal overveje en sygemelding.arkivfoto

Gode kolleger er det vigtigste, når medarbejderne skal overveje en sygemelding.arkivfoto

KØBENHAVN:Har du svært ved at komme ud af sengen derhjemme om morgenen, og ender det måske med et ring til chefen med en sygemelding? Så kan det måske have noget at gøre med, hvor godt du har det med dine kolleger. En ny analyse af de ansatte i staten viser, at jo bedre forhold du har til dine kolleger, desto mindre sygefravær har du. - Folks opførsel over for hinanden har betydning for sygefraværet. Der er vel nærmest lidt Emma Gad over det. Når man sørger for at have gode kollegiale relationer på arbejdspladsen, så er vi mindre syge, siger Personalestyrelsens kontorchef, Flemming Christiansen, der står bag undersøgelsen. I alt er 7600 ansatte blevet spurgt om deres motivation og jobtilfredshed, og deres svar er blevet sammenholdt med, hvor ofte de er syge. Styrelsen konkluderer, at størst betydning for, om ansatte ofte melder sig syge, er, at de er motiverede og tilfredse med deres jobforhold. Og den klareste sammenhæng mellem jobbet og sygesengen ses på, hvor godt et socialt forhold, de ansatte føler, de har til deres kolleger. Ifølge undersøgelsen spiller chefen og traditionelle arbejdsmiljøbelastninger som stress og forholdet mellem privatliv og arbejdsliv en mindre rolle, når vi melder os syge. - Konklusionen er overraskende, fordi vi traditionelt har meget fokus på det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, men i virkeligheden betyder det sociale arbejdsmiljø mest, når vi taler sygefravær, siger kontorchef Flemming Christiansen. Personalestyrelsen har også for første gang regnet på, hvad man kan forvente af sygdom på de enkelte statslige arbejdspladser. Her tager man blandt andet højde for, at arbejdspladser med mange kvinder, i hovedstaden og med ældre medarbejdere generelt har flere sygedage. Men selv med de faktorer fraregnet er der statslige arbejdspladser, der har et højere sygefravær, end man ville forvente, konkluderer styrelsen. For eksempel er medarbejderne i SKAT og hos Finanstilsynet mere syge end forventet, mens de ansatte i Landsskatteretten og Forskningsstyrelsen er langt mindre syge end forventet. - Vi håber undersøgelsen kan bruges til at fokusere på de rigtige ting for at få nedbragt sygefraværet. De ting, som ikke kan forklares med objektive forskelle mellem arbejdspladserne er de ting, man for alvor har en chance for at sætte ind imod. Det er de ting, der er lokale og vedrører kulturen, ledelsen og forholdet mellem medarbejderne, siger Flemming Christiansen. /ritzau/