Lokalpolitik

Gode krummer til kommunekassen

Stationen slugte stort overskud i 2003 og lader krummer tilbage

STØVRING:En lille klatskilling. Det bliver - med kommunal målestok - resultatet, når regnskabet for Støvring i 2003 gøres op. Hen ad vejen er det overskud på godt ti millioner kroner, der blev budgetteret med, nemlig blev spist op af forskellige grunde. Især de ekstra udgifter omkring nærbanen og stationsbyggeriet har skabt vakuum i nogle af de økonomiske reserver - men det bør ikke bekymre nogen. - Vi ville da alle gerne have haft et større overskud. Men vi har haft en usædvanlig høj aktivitet sidste år så vi ender nok med et lille et . Nok omkring en lille million kroner, siger kommunaldirektør Erik Odder. Viceborgmester Thorkild Christensen (S) ser ganske positivt på situationen. - Vi har haft nogle store tillægsbevillinger i løbat af året. Især til arbejdet omkring stationen. Her kan vi så se, at det virkelig er noget der rykker. Jeg synes at det er blevet meget pænt og det er virkelig noget, der bliver brugt, siger han. At man kan bruge ekstra 14,5 million kroner ud af et budget på 320 millioner kroner og stadig få et overksud ud af det, fortæller da også noget om en økonomi, der grundlæggende er meget sund. Endda selv om den bygger på landsdelens laveste skatteprocent. Gode udsigter Her i weekenden åbnes der op for et nyt grundsalg i Støvring Bys sydlige udkant. Der har allerede været stor efterspørgsel på de store grunde ved Højdedraget, der lægger op til samme typpe byggeri af den dyrere type, som man kan se i naboområdet Hulvejen. Set fra et økonomisk synspunkt er det også et løfte om, at økonomien formentlig bliver et lille tak bedre, når de nye skatteborgere ankommer. Om en uge tager byrådet og dets ledende embedsmænd på et budget-seminar for 2005. Her har man sat sig for at finde mulige besparelser for mellem fem og 10 millioner kroner. - Det er hvad vi embedsmænd har lagt op til at politikerne skal kigge på. Men det er jo op til dem at bestemme, siger Erik Odder.