Gode muligheder

Rasmus Prehn (S) foreslår (13.7.) at genoplive isbryderordningen fra Nyrup-regeringens tid. Her fik unge nyuddannede akademikere et løntilskud med, hvis virksomheder ville ansætte dem.

Formålet var, at nyuddannede skulle få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Men der er ingen grund til at puste liv i den gamle ordning, fordi Videnskabsministeriet allerede har en god ordning, som dækker det behov. Videnpilot-ordningen er et tilbud til akademikere, der ønsker ansættelse i en lille eller mellemstor virksomhed, som ikke har erfaring med ansættelse af højtuddannede. Videnpilot-ordningen er meget attraktiv og fører i 60 pct. af tilfældene til fastansættelse af videnpiloten. Oftest fører det også til andre ansættelser i virksomheden, øget omsætning og nye produkter. Rasmus Prehn foreslår også, at vi indfører et ekstra iværksætterår på universitetet med et års ekstra SU. Socialdemokraterne har tidligere haft samme forslag fremme, hvor et flertal i Folketinget afviste forslaget. Der findes allerede en lang række tilbud til de studerende, der gerne vil være iværksættere - både på universiteterne og udenfor. Universiteterne udbyder en række kurser i iværksætteri, som dels øger kendskabet til iværksætteri og dels ruster de studerende til at starte deres egen virksomhed. En endnu ikke offentliggjort analyse om iværksætteri blandt studerende viser, at der er en stigning i antallet af kurser fra 65 i 2007 til 81 i 2008, og der er stadigt flere studerende, der tager kurserne. Venture Cup, som er en landsdækkende forretningsplankonkurrence for studerende på universiteterne, er også med til at skabe nye videnintensive virksomheder. De seneste år har Venture Cup været med til at kickstarte over 60 virksomheder og derigennem skabt 400 arbejdspladser. Uden for universiteterne har vi både de regionale væksthuse og innovationsmiljøerne, som er gearede til at støtte nyuddannede, der har en god ide, og som ønsker at starte egen virksomhed. Regeringen lægger stor vægt på at styrke iværksættere i Danmark, hvilket også er beskrevet i regeringsgrundlaget. Desuden er regeringen i gang med at færdiggøre en ny strategi for uddannelse i iværksætteri, som yderligere skal styrke indsatsen i uddannelsessystemet.