Gode og positive begivenheder

Det var succeshistorierne, som prægede 2002 for Kulturelt Samråd i Farsø Kommune. Ved den årlige generalforsamling i Thitsalen kunne formanden for samrådet, Johannes E. Madsen, ganske vist konstatere, at arbejdet med at få Farsø Kommune til at være Kulturkommune 2004 er glippet, men ellers var det de gode og positive begivenheder, der prægede året. Nytårskoncerten med Aalborg Symfoniorkester 6. januar blev en succes, men der skulle en del benarbejde til, inden alt faldt på plads. Kulturelt Samråd havde nemlig i samarbejde med meningshedsrådet ved Farsø Kirke arrangeret en nytårskoncert 3. januar, men i sommeren 2002 kom der en forespørgsel fra Aalborg Symfoniorkester. Orkestret ville gerne give koncert i Farsø i anden uge i 2003 - og det var tilbuddet. Men det lykkedes at flytte den anden koncert i fuld forståelse med meningsrådet ved Farsø kirke. Og det betød, at 594 betalende gæster fik glæde af Aalborgs Symfoniorkesters tryllen med instrumenterne. Koncerten fremhæves i formandsberetningen som en af de bedste koncerter i lang tid. Forårskoncerten i Farsø kirke 18. marts blev lige så stor en succes som koncerten med symfoniorkestret, og næsten 200 gæster fik en dejlig aften i kirken i selskab med operasangerne Tove Hyldgaard og Tony Landy. Koncerten havde temaet "Tro, håb og kærlighed", og det var den kendte præst Johannes Møllehave, som havde bearbejdet teksterne. Årets kulturpris gik til Bodil Nielsen. Formanden fremhævede Bodil Nielsens arbejde for kulturen som både uvurderligt og uegennyttigt, og det var ikke kun på det lokale plan. Der kom et enkelt nyt medlem af bestyrelsen for Kulturelt Samråd, nemlig skolebibliotekar ved Farsø Skole, Elisabeth Steffensen. Hun afløser Malene Ditlev, der ikke ønskede genvalg. Alice Haahr, Johnny Højgaard og Johannes E. Madsen blev genvalgt. Generalforsamlingen sluttede med en serie flotte lysbilleder taget af fotograf Mogens Stryhn, der havde billeder med fra Sydamerika, Indien, Pakistan, Vietnam, Afrika og Norge.