EMNER

Gode penge i at være indsamler

STORVORDE:Det var et enigt udvalg for teknik- og miljø, der i sin tid besluttede, at papirindsamlingen skulle foretages af kommunens frivillige foreninger. - Vi ville gerne give foreningslivet et økonomisk indspark, som de selv havde indvirkning på, og de har til fulde opfyldt vores forventninger til dem, siger Iver Kjærgaard (V), formand for teknisk udvalg. Andre kommuner har lavet den samme ordning, eksempelvis Dronninglund og Hals kommuner, mens nabokommunen har stillet beholdere ud til husstandene. At det har været et økonomisk indspark for de involverede foreninger, er der vist ingen tvivl om. NORDJYSKE har fået tallene for de forskellige foreningers indtjening gennem papirindsamling, og de ser sådan ud: Spejderne i Mou har siden 2001 og frem til forrige indsamling samlet indtjent 106.568 kroner. Storvorde-Sejlflod Boldklub har i samme periode indtjent 230.440 kroner. Østhimmerlands KFUM & KFUKhar indtjent 72.248 kroner. Kongerslev IFs ungdomsafdeling har indtjent 23.952 kroner. Værestedet har indtjent 11.362 kroner. Iver Kjærgaard er glad for foreningernes arbejde. - Foreningerne har gjort det godt, og jeg synes, at det er en god måde at støtte på uanset om det er spejderne eller fodboldforeningen, der får pengene. De fire nuværende foreninger har alle fået genvalg til at stå for papirindsamlingerne næste år.