EMNER

Gode projekter

TRYG:Forhenværende bankdirektør, Jørn Astrup Hansen, skriver (20.1.) om bl.a. TrygFondens arbejde. Mit indtryk er, at han finder TrygFondens aktiviteter uvæsentlige. Han nævner to eksempler: reflekser og krammebamser – efter min mening to rigtig gode projekter med betydning for rigtig mange mennesker. I forrige uge var alle de opstillede kandidater til repræsentantskabsvalg til TryghedsGruppen og TrygFonden i Nordjylland inviteret til et informationsmøde i Aalborg. Her fortalte TrygFondens direktør, Gurli Martinussen bl.a., at der i 2008 blev rekvireret mere end en million af TrygFondens reflekser. Det bekræfter mig i, at der er mange forældre og børn, der sætter pris på reflekserne! I dag er trafikdrab den hyppigste dødsårsag blandt børn og unge, og med en refleks på tøjet reduceres risikoen for at blive ramt af en bil med 70 procent. Derfor er de absolut ikke uvæsentlige! Desuden er de en del af en større indsats for trafiksikkerhed. TrygFonden har netop indledt et samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed, som har fået 160 millioner kroner til 15 konkrete projekter, der over de næste fem år skal forbedre børn og unges trafikvaner og reducere antallet af ulykker. Hvad angår krammebamser, er der tale om en blød isbjørn, der foreløbig er delt ud til 100.000 børn på landets hospitaler og kvindekrisecentre. I magasinet "Er du sikker", som udkom i starten af januar, kunne jeg bl.a. læse, hvordan krammebamserne har hjulpet mange børn og forældre gennem en utryg situation, hvor børnene eksempelvis skal bedøves. Derfor er de absolut ikke uvæsentlige! Og de to indsatsområder udgør bare en brøkdel af TrygFondens samlede arbejde. Som uddannelseschef i SOSU Nord er jeg optaget TrygFondens store indsats på sundhedsområdet. De står bl.a. bag et nyt forskningscenter, som med 100 millioner kroner i ryggen skal forske i, hvordan kommunerne mest effektivt kan sætte ind over for en skrantende folkesundhed. Sammen med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har de også finansieret den store folkesundhedsundersøgelse KRAM, som giver os unik viden om, hvor vi i fremtiden skal sætte ind. Jeg mener ikke, vi skal undvære TrygFondens projekter. Hvis du stemmer på mig til repræsentantskabsvalg for TryghedsGruppen og TrygFonden, vil jeg arbejde for TrygFondens fortsatte virke og gøre mit til, at vi i Nordjylland får størst mulig gavn af TrygFondens midler. Læs mere på www.tryghedsgruppen.dk.