Gode råd om alt fra varmepumper til livsstil

Nyt energi- og miljøcenter er klar til at hjælpe nordjyderne med lidt af hvert

GUG:Selvom det officielle skilt endnu ikke er kommet op, er de ansatte på Nordjyllands ny energi- og miljøcenter på Gugvej allerede klar til at hjælpe håndværkere, private og andre som gerne vil have råd og vejledning om energi-besparelser, vedvarende energi og energi-effektivisering. - Vi kan heldigvis lidt af det hele, siger Marianne Bender. Hun er glad for, at centret ikke er begrænset til et besparelses-område, men også kan tilbyde hjælp til at se tingene i et lidt bredere perspektiv. - Vi kan sagtens give gode råd om varmepumper, isolering og andre ting, som kan medvirke til at spare på energien, siger hun. - Men vi vil også gerne have folk til at tænke lidt mere over, hvor meget energi, der er gået til at fremstille og transportere et bestemt byggemateriale. Der er for eksempel stor forskel på rockwool og papir-uld, og det ville også være rart, hvis vi som danskere blev lidt bedre til at tænke på, hvordan vi kommer af med tingene igen, forklarer hun. Foreløbig er Marianne Bender og kollegaen Peter Larsen ene om undervise, tage telefoner og svare på spørgsmål. Men allerede 1. august starter to mere, for Energi- og Miljøcenter Nordjylland er en del af den ny landsdækkende energitjeneste, som blev vedtaget i marts 2004. - I praksis er det et samarbejde mellem Østvendsyssel Energi- og Miljøkontor, Himmerlands Energi- og Miljøkontor og Vesthimmerlands Energi- og Miljøforening, fortæller Peter Larsen. - Man kan stadig ringe til de lokale foreninger, men de vil som regel henvise til os, og hvis vi ikke kan klare det på telefonen, er folk meget velkomne til at kigge forbi, understreger han. - Det vil for eksempel være oplagt i forbindelse med større byggerier. For selvom vi gerne giver gode råd om valg af køleskab, tager det lidt længere tid, hvis vi skal gennemgå et helt hus, forklarer han. Peter Larsen understreger, at centret også kan hjælpe håndværkere, arkitekter og mindre virksomheder. For selvom man i første omgang synes det lyder dyrt, kan der ofte spares mange penge på længere sigt. - Vi forsøger at være mere helhedsorienterede, end de fleste andre, supplerer Marianne Bender. - Og det betyder, at vi også kan finde på at tage en lille snak med folk om deres livsstil, fortæller hun. - Det er jo ikke sikkert, at der er brug for tre tv og et stort amerikaner-køleskab, hvis der kun er to personer i husstanden. Og selvom Elsparefonden giver tilskud til anskaffelse af et nyt energibesparende køleskab, ved vi jo dybest set ikke, hvad der sker med det gamle, tilføjer hun. - Det batter ikke meget energimæssigt, hvis det gamle bare havner i børnehaven eller bliver brugt i kælderen til vin. Og derfor så jeg egentlig også hellere, at tilskudet blev udbetalt som en form for skrotnings-præmie, siger Marianne Bender. Hun er også formand for Organisationen for Vedvarende Energi (OVE), og som sådan glæder hun sig naturligvis over, at solceller, vindkraft, biomasse og andre former for alternativt brændsel hører med til centrets mange arbejds-områder. - Vi samarbejder naturligvis med mange af de el-selskaber, brancheorganisationer og videncentre, som allerede findes, forklarer hun. - Men vi har typisk et ben mere at gå på, og derfor kan vi også deltage i politiske diskussioner eller komme med oplæg, som folk selv kan bygge videre på, forklarer hun. - For det handler jo ikke kun om det, vi sætter i stikkontakten, fortsætter Marianne Bender. - Fremtidens energiforbrug rummer mange store udfordringer, og derfor tror jeg også, det bliver noget af det, vi kommer til at diskutere meget, siger hun.