Gode råd om vandhus, tak

Politikere beder om ekspertråd til Park Vendia

HJØRRING:Efter debatten på det seneste byrådsmøde, hvor flere byrådsmedlemmer udtrykte ønske om 50 meter bassin i Park Vendia s vandhusdel, skal eksperter nu kaldes ind for at rådgive politikerne i fritids - og kulturudvalget. Det blev udvalgets politikere enige om, da de diskuterede punktet uden for dagsordenen på det seneste møde i udvalget. På byrådsmødet lovede udvalgsformand Ove Jacobsen (V), at udvalget vil kæmpe for, at man får mest vand for pengene. Men hvad betyder "mest vand"? Et 50 meter bassin? Det kunne jo også være flere baner på et 25 meter bassin. Embedsmænd og politikere har studeret andre svømmehaller rundt om i landet. Kun få steder findes 50 meter bassiner. I Hjørring har svømmeklubben S68 tidligere afvist, at have bedt om et 50 meter bassin. Valget af bassinstørrelse er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange meter vand, men ønsker. Bassinvalget afgør også hvad man skal bruge pengene til i det nye vandhus. Budgettet er ikke ubegrænset. Et stort bassin kan betyde beskæring af andre dele af projektet. Netop her skal eksperterne præsentere udvalgets politikere for konsekvenser af de forskellige modeller, så punktet om Park Vendias vandhus kan komme på dagsordenen i Fritids - og kulturudvalget snarest muligt. Det eneste, der ligger helt fast, er et varmtvandsbassin med varmegrader over de 30. - Det er et "must". Vi kan se det alle steder i landet. Og alle steder er det meget populært, siger udvalgsformand Ove Jacobsen. Fra starten lagde man op til, at der skal være en stor såkaldt wellness-afdeling, hvor man kan pleje sin krop med eksempelvis spa, sauna motionscenter og lignende. Forpagtet af private eller foreninger. Disse "butikker" skal være en del af indtægtsgrundlaget for vandhuset.