Gode resultater for sagsbehandling på tværs

Socialforhold 1. marts 2003 07:00

BROVST:Kommunalbestyrelsen har taget en rapport om helhedsorienteret sagsbehandling til efterretning og vedtaget, at sagsbehandlingsgruppens arbejde i fremtiden skal præsenteres i forbindelse med virksomhedsplanerne. Borgmester Mogens Gade (V) konstaterede, at arbejdet med den helhedsorienterede sagsbehandling er blevet en naturlig del af arbejdet på rådhuset, og at det også var meningen. Kort fortalt drejer det sig om, at forvaltningens enkelte afdelinger samarbejder på tværs for at forhindre, at nogle borgere bevidst eller ubevidst får ydelser, de ikke kan tilkomme, eller omvendt snyder sig selv for penge. Folkeregistret har en central rolle i arbejdet, idet folkeregisteradressen er afgørende for udbetaling af mange sociale ydelser og betaling af skatter. I det forløbne år er forvaltningen blandt andet stødt på en person, der på samme tid havde modtaget 140.000 kr. i arbejdsløshedsunderstøttelse og sygedagpenge, og samtidig haft en indkomst på 360.000 kr. Der er faldet dom i sagen, og vedkommende skal tilbagebetale de beløb, der blev udbetalt uretmæssigt, og får desuden betinget fægsel og en bøde på 7.000 kr. Retten har endvidere omstødt en overdragelse af ejendomme mellem ægtefæller kort før den enes dødsfald, og det medførte en samlet skattebetaling på cirka 1.3 mio.kr fra dødsboet. Der har også været flere sager, hvor folk har modtaget sygedagpenge, selv om de for eksempel havde genoptaget deres arbejde. Og en kvinde med tre børn modtog friplads og børnefamilieydelser som enlig, selv om der også boede en mand på adressen. Arbejdsgruppen vurderer, at det kommende fælleskommunale skattesamarbejde med placering i Aabybro ingen betydning får for den helhedsorienterede sagsbehandling, da skattesamarbejdet fortsat vil have personale udstationeret på rådhuset i Brovst. Den tværfaglige arbejdsgruppe på rådhuset består af Steen Albrechtsen, sekretariatet, Kim Thomsen, skatteafdelingen, Lisbeth Corlin, teknisk forvaltning, Bodil K. Larsen, folkeregistret, og Kjeld Eskildsen, socialforvaltningen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...