Klokkerholm

Gode tider for Klokkerholm Hallen

KLOKKERHOLM:Formand for Klokkerholm Hallen Jan Blauenfeldt kunne på årets generalforsamling med glæde konstatere, at udlejning til idrætsformål i 2003 er steget med 11 procent, hvilket svarer til en stigning fra 1355 til 1502 timer, mens skolelejen stort set er uændret. - Årsagen til den positive stigning i udlejningen skyldes primært et godt og solidt forarbejde fra vor halinspektørs side, sagde formanden. Den større udlejning slog også igennem på regnskabet, så brugerne af hallen nu kan glæde sig over de forbedringer, som er gennemført i årets løb. ”Hjørnet”, der henvender sig til de helt unge og kommende brugere af hallen, er også siden indvielsen blevet en stor succes, konstaterede formanden. Derudover er forberedelserne til hallens 25 års jubilæum i 2004 gået i gang, og det var i det hele taget en tilfreds Jan Blauenfeldt, der i sin beretning konkluderede følgende: - Vi kan endnu engang konstatere, at Klokkerholm Hallen fungerer optimalt, og at alt er i orden til gavn for vore brugere. Jan Blauenfeldt, Knud Ejner Rasmussen, Lars Valentin Jensen og Ellen Margrethe Pape opnåede efter formandsberetningen alle genvalg til bestyrelsen.