Lokalpolitik

Gode til at spare penge

I alt 7,3 mio.ubrugte kroner i institutioner

BROVST:Kommunalbestyrelsen har netop godkendt, at en række kommunale institutioner overfører penge, der er sparet på sidste års budgetter, til i år. Det er ikke så få penge, der er sparet hos de institutioner, der har økonomisk decentralisering og derfor selv kan disponere. I alt 5,7 mio.kr. er sparet på driften og 0,6 mio.kr. på anlæg. - Det tyder på ansvarlighed hos de decentrale institutioner, sagde borgmester Mogens Gade (V) ved fremlæggelsen af regnskaberne, men han tilføjede, at politikerne skal gå tættere på de enkelte områder. Det var Ole Christensen (S) enig i: - Der er sket store ændringer på kontiene siden november, og vi skal holde mere øje med den økonomiske udvikling. Når et plus kan udvikle sig så meget, kan et minus også, og det er svært at skabe økonomisk sammenhæng, når 7 mio.kr. ligger og vipper. Leif Madsen (UP) gjorde opmærksom på, at de forskellige konti er splittet op, og at nogle af dem er svære at budgettere. Det gælder for eksempel snerydningskontoen. Ragnhild Poulsen (UP) var enig med Mogens Gade og Ole Christensen i, at udviklingen bør følges nøje, men mindede om, at fem procents afvigelser fra budgettet er mulige i den økonomiske decentralisering, og at det især for skoler med forskudt driftsår er svært at lægge mere nøjagtigt budget. Ole Christensen og Mogens Gade fastholdt, at udsvingene i budgettet er for mange og for store, og Mogens Gade gjorde opmærksom på, at afvigelserne fra driften ved opgørelsen for et år siden var på 4,2 mio.kr. Det vil sige, at der er sket en stigning til i år på 1,5 mio.kr. - Men vi har stadig tillid til de decentrale institutioner, fastslog han.