Gode tiltag

Det er dejligt at se den optimisme, der er omkring det almene byggeri, hvor der i 2010 blev givet kommunale tilsagn til 16.664 nye almene boliger.

Dette vil skabe nye arbejdspladser i byggebranchen. Der vil også komme gang i renoveringen, hvilket vil skabe endnu flere arbejdspladser. Alle de gode tiltag skyldes, at regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, 8. november 2010 indgik nyt boligforlig. En af de væsentlige ting i aftalen for DF var, at der blev afsat betydelige midler til renovering af de almene boligområder. Dette bevirkede, at den nuværende investeringsramme til renovering med 2640 mio. kr. årligt fortsætter i perioden 2013-16. Der foruden prøver vi at afvikle Landsbyggefondens venteliste til renovering indenfor en rimelig periode, hvor vi hvert år i november følger op på, hvordan afviklingen går. Vi forhøjer derfor renoveringsrammen ekstraordinært med 2500 mio. kr. i 2011, med 1500 mio. kr. i 2012 og med 1000 mio. kr. i 2013. I Dansk Folkeparti mener vi, at det er meget væsentlig for beboernes og familiens trivsel og sundhed, at man har en ordentlig bolig, og at omgivelserne er i orden. Beboerne skal ikke bo i boliger, der er utætte, fugtige og med skimmelsvamp. Vi er derfor meget glade for den del af boligforliget, der vedrører renoveringer. Den boligsociale indsats videreføres med 440 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014, hvoraf op til halvdelen kan anvendes til huslejenedsættelser. Alt i alt gode tiltag, men endnu engang måtte vi konstatere, at S og SF ikke stemte for forslaget.