Gode træpriser kommer belejligt

Forstfuldmægtig Claus Rasmussen, Skov- og Naturstyrelsen, Thy skovdistrikt i Østerild Plantage, viser hvor meget der er skovet i plantagen, og det løber op i 15.000 rummeter sitkagran efter angreb af jættebarkbillen. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen.

Forstfuldmægtig Claus Rasmussen, Skov- og Naturstyrelsen, Thy skovdistrikt i Østerild Plantage, viser hvor meget der er skovet i plantagen, og det løber op i 15.000 rummeter sitkagran efter angreb af jættebarkbillen. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen.

Skov- og Naturstyrelsen Thy skover cirka 25 procent mere på grund af billeangreb THISTED: Skov- og Naturstyrelsen Thy skover på livet løs. Årsagen er sitkagranens angreb af jættebarkbillen, som angriber svækkede træer. Og heldigvis har det maget sig så belejligt for Skov- og Naturstyrelsen Thy, at priserne på træ er de højeste i flere år. - Jo, vi skover på livet løs, og det ville vi gøre under alle omstændigheder, for flere af sitkagranerne er blevet angrebet af jættebarkbillen, og så er det jo heldigt, at priserne på træ er som de er lige i øjeblikket, siger statsskovrider Ditte Svendsen. Hun fortæller, at jættebarkbillen angriber svækkede sitkagraner, og for godt tre år siden var der et mindre stormfald, som følge at orkanen den 8. januar 2005, og det stormfald efterlod en del huller, og det benyttede jættebarkbillen sig af til at angribe de sitkagraner, som voksede i umiddelbar nærhed af stormhullerne. Prisstigning Priserne er det seneste år steget med omkring 66 procent, og i gennemsnit ligger prisen på en kubikmeter træ på 240 kr. Ditte Svendsen gør det klart, at der er tale om en gennemsnitspris, og at den kan svinge afhængig af træart og kvalitet. Den gennemsnitlige pris dækker over både gavntræ, flis og brænde. Øget aktivitet Ditte Svendsen fortæller, at Skov- og Naturstyrelsen i 2007 skovede 25 procent mere træ end normalt, og hun forventer, at det også bliver tilfældet for 2008, og stigningen er på baggrund af aktiviteten i 2006. Der er ingen problemer med at få træet solgt, og det er til danske savværker, nordtyske og en del går desuden til savværker i Østrig. Skov- og Naturstyrelsen har siden 2000 været henholdende med at skove i bestanden af sitkagraner, og det var først sidste år, der igen kom fart i kædesaven. Blandt andet fordi der har været en stigende efterspørgsel. I december 1999 var der særligt i den sydlige del af Jylland et kraftigt stormfald, som gennem en længere periode dels pressede priserne og dels oparbejdede store lagre af træ. Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk

Forsiden