Gode vibrationer i Hasseris

Undergrunden tjekket med henblik på nyt CO2-lager

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hvad sker der her? tænkte borgerne, da det tyske maskineri rullede frem. Foto: Martin Damgård

De seismiske undersøgelser i forbindelse med Vattenfalls planer om etablering af et CO2-lager i Birkelse bredte sig i går til Gl. Hasseris. Beboerne i området så måbende til, mens det store tyske maskineri gik i gang, hvor Nørholmsvej krydser Hasseris Aa. Allerede et par dage forinden var der lagt kabler ud på en strækning fra Mølholmsvej over markerne og vestud. Kablerne blev benyttet til opfangelse af vibrationer i undergrunden og fjernes efter brug. De seismiske målinger, som i de senere uger på tilsvarende vis også er foregået i Han Herred, foretages af det tyske specialistfirma DMT, Deutsche Montan Technologie, fra Essen. Det er store vibratormaskiner, der kan sende lydbølger 2 km ned i jorden. Undersøgelserne har omfattet et område i en radius på 20-25 km omkring Birkelse. Vattenfall arbejder frem mod et lager til CO2-overskud fra Vattenfall (det tidligere Nordjyllandsværket) til 1-2 mia. kr. i Birkelse i år 2013. - Den nordjyske undergrund er perfekt til formålet, idet den består af en blanding af ler- og sandjord, siger kommunikationschef Marianne Reedtz-Sparrevohn fra Vattenfall. Hun oplyser, at de seismiske målinger vil blive fulgt op af et par boringer i Birkelse-området næste år, før der træffes endelig beslutning om lagerets placering. Boringerne bliver ret omfattende, idet der skal bores helt ned til 2,5 km's dybde. Alt i alt regner Vattenfall med at skulle bruger 300-400 mio. kr. på forundersøgelserne. - Det er ikke sådan, at vi tror, vi skal bruge kul i al fremtid. Vi beskæftiger os også med hav- og vindenergi, men erkender, at der vil blive brugt kul en del år endnu, og at der er behov for at komme af med CO2'en. Det er planen, at der skal etableres et renseværk ved det tidligere Nordjyllandsværket. Her tages CO2'en ud af røgen. I flydende form skal væsken ledes gennem rør de ca. 30 km til Birkelse. Marianne Reedtz-Sparrevohn oplyser, at det kommende lager bliver et demonstrationslager og Europas bedst egnede til at deponere CO2.