Lokalpolitik

Godkendelse af budget uden den store dramatik

Uventede indspark i budgetforhandlingerne fra de syv politikere i mindretalsgruppen ødelagde ikke den gode forhandlingsstemning på byrådsmøde

REBILD:Efter knap tre kvarters diskussion og debat under byrådsmødet torsdag aften i Kig Ind i Nørager havde de 22 fremmødte politikere førstebehandlet og i enighed godkendt det samlede budgetforslag for 2008. Politikerne imellem uanset partifarve blev der udtrykt glæde over kommunens øjeblikkelige sunde økonomi, der ikke skaber behov for drastiske nedskæringer og forringelser i serviceniveauet næste år. Mindretalsgruppen i byrådssalen bestående af de syv medlemmer hos Det Konservative Folkeparti, Rebild Listen, Fælleslisten Rebild Syd, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre fremsatte uden forudgående varsel i samlet flok flere forslag til budget 2008-2011. Blandt forslagene var puljemidler til udvikling og fastholdelse af kommunalt ansatte, ens økonomi for kulturhuse, byggemodning også i mindre landsbyer, etablering af vuggestue i Støvring og flytning af biblioteket i Nørager til kulturhuset.