Energiselskaber

Gods må godt droppe naturgas

Skørping Kommune kan dog risikere erstatningssag fra Lindenborg

LINDENBORG:Skørping Kommunes tekniske udvalg havde ikke ret til at nægte Lindenborg Gods at skifte fra naturgas til biobrændsel i november 2001. Det har Energiklagenævnet netop afgjort og dermed ophævet kommunens tidligere afgørelse. Og det nuværende tekniske udvalg i kommunen har fulgt sagen op ved at give godset den ønskede tilladelse til at skifte varmeforsyning. - Jeg synes, det er en udmærket afgørelse i den her konkrete sag. Især fordi godset har sin egen produktion af biomasse, som gør det meget billigere end naturgassen, siger Henrik Christensen (S), nuværende udvalgsformand, som har arvet sagen fra det tidligere tekniske udvalg. Hos Lindenborg Gods A/S er direktør Henrik Thorlacius-Ussing neturligvis glad for at have fået ret i sin klage. Men så heller ikke mere. - Jeg har med tilfredshed konstateret, at vi havde ret. Men det havde været bedre, hvis vi havde fået tilladelsen dengang, for da var der en tilskudsmulighed til at skifte varmeforsyning. Den er faldet væk nu, og derfor kommer vi til at mangle 300.000 kr. i vores budget, siger direktøren, som vil regne på det hele én gang til, inden han tager en beslutning. - Spørgsmålet er nu, om det ikke er kommunen, der burde betale os de 300.000 kr., vi kommer til at mangle. Det har jeg bedt en advokat kikke på. Det er jo kommunen, der har lavet en fejl. Det fremgår klart af Energiklagenævnets afgørelse, siger Henrik Thorlacius-Ussing. Det oprindelige ønske om at skifte fra naturgas til biobrændsel var baseret på, at godset kunne spare 238.000 kr. af de årlige 377.000 kr. til opvarmning af de gamle fredede slotsbygninger, som står ubeboede, men skal beskyttes mod fugtskader. Godset skiftede til naturgasforsyning i 1997 ifølge en frivillig aftale med Naturgas Midt-Nord, fordi slottets gamle oliefyr var udtjent, og naturgasselskabet alligevel havde en ledning liggende lige uden for slottets område. I kontrakten stod der, at aftalen var uopsigelig i fem år, men da godset efter fem år ønskede at opsige kontrakten på grund af de stigende gaspriser, fik man nej. Kommunens tekniske udvalg mente, at godset var underlagt tilslutningspligt i naturgassens kollektive forsyningsområde. Men det har Energiklagenævnet nu afgjort, at kommunen aldrig havde givet godset et påbud om. Og derfor er godset alligevel ikke bundet af sin kontrakt med Naturgas Midt-Nord.