Voergård

Godsforvalter og velgører

Historien bag en mindeplade i Syvsten

Poul Rasmussen er begravet på Volstrup Kirkegaard. Foto: Peter Broen

Poul Rasmussen er begravet på Volstrup Kirkegaard. Foto: Peter Broen

VOLSTRUP:Poul Rasmussen var hverken staldkarl på Sæbygård eller skolelærer i Ørtoft, men derimod ridefoged, godsforvalter og senere forligskommissær. NORDJYSKE har efterlyst historien bag mindepladen på rækkehusene på Anemonevej i Syvsten med inskriptionen "Poul Rasmussens Minde, opført 1871." Forskellige bud er dukket op. Bl.a. fra tidligere by- og sognerådsmedlem Svend Hansen og Poul Overgaard, Stidsholt. Men forleden fik NORDJYSKE en detailleret forklaring. Den kom fra Birger Henning Larsen, Frederikshavn. Han medsendte et udklip af en artikel fra Vendsyssel Tidende, formentlig fra en gang sidst i 60'erne, og han kunne selv supplere med flere oplysninger. Poul Rasmussen, født i 25. januar 1763 i Mygdal, død 31. maj 1833 på Memhaven i Volstrup Sogn, var søn af skoleholderen i Mygdal (som var Birger Henning Larsens tip-tip-tip-tip oldefar). Poul Rasmussen var 1792-94 ridefoged på Voergård og 1794-1819 fuldmægtig og godsforvalter på Sæbygård og Ottestrup under den "gode baron" Frederik Sigfred Kragh Juell Wind Arenfeldt. Poul Rasmussen blev gift 1799, men hans kone døde to år senere i barselsseng. Deri ligger måske en del af forklaringen på det videre forløb, som fremgår af artiklen i Vendsyssel Tidende. Artiklen er mærket -ok - identisk med Vendsyssel Tidendes lokalredaktør Ole K. Petersen. Det billede, han tegner af Poul Rasmussen, svarer på ingen måde til det stereotype af en ridefoged eller godsforvalter i 1700-tallet. Poul Rasmussen fordelte understøttelse fra baronen på Sæbygård og havde dyb indsigt i den fattigdom, som rådede i sognet. Ved sin død testamenterede han sin formue på 14.000 rigsdaler til et legat. Beløbet svarer til er større tocifret millionbeløb i dag. I 1869 søgte sognerådet om tilladelse til at få overdraget legatets formue til en forsørgelses- og arbejdsanstalt. Amtet gav tilladelsen, men med den udtrykkelige klausul, at bygningen skulle bære Poul Rasmussens navn. Ejendommen Nr. Krættrup blev købt til formålet, og så er vi fremme ved 1871 og inskriptionspladen, der blev indmuret over indgangsdøren til den nye forsørgelses- og arbejdsanstalt. Nr. Krættrup var "fattiggård" til Steinckes socialreform i 1933 gjorde den overflødig. De få "lemmer", der var tilbage, kom på Sæby Aldershjem. Pladen blev nedtaget ved gårdens salg i 1934 og opbevaret på Sæby Museum i nogle år, før den kom til ny ære og værdighed på pensionistboligerne sidst i 1960'erne, fremgår det af artiklen i Vendsyssel Tidende. I tresserne blev de tilbageværende midler i Poul Rasmussens legat brugt til at bygge pensionistboliger i Syvsten, og på fhv. sognerådsformand Anton Sørensens initiativ blev mindepladen genopsat. Poul Rasmussen boede sine sidste år på Memhaven ved Sæbygård Skov og ligger begravet på Volstrup Kirkegård. Hans gravsten står tæt ved våbenhuset.