Godstransport på Hirtshalsbanen

PÅ SKINNER: Siden kommunens overtagelse af Hirtshals Havn har der været arbejdet målrettet på at gøre havnen attraktiv for øget godstransport. Og godsmængden var da også stigende, indtil "Railon" sidste forår af uransagelige årsager pludselig fandt ud af, at det ikke var rentabelt at transportere gods fra Hirtshals. Hvordan kan det give underskud at koble et antal godsvogne på et tog i Hjørring, når det alligevel kører turen??? Ganske vist genoptog man godstransporten efter kort tid, men da var skaden sket, idet godsoperatørerne selvfølgelig måtte finde andre veje. Og nu er man så igen stoppet, men der forhandles om en ny start. Der er lavet en rapport, som viser, at godset er der, men firmaer/speditører vil –naturligvis- ikke give forhåndsgarantier. På lidt længere sigt er der altså udsigt til en god forretning for Hirtshals Havn; - og for "Railon"! Men de vil næppe acceptere, at de skal lægge ud med at have underskud (?) i starten. Så der skal altså findes en finansiering af den periode, der går, indtil der er overskud. Og det er en nødvendighed, for uden banen bliver det meget svært. Der er flere muligheder: Hirtshals Havn må kunne gå ind i en finansieringsmodel, og det samme kunne kommunen (altså Ny Hjørring Kommune), da en driftig havn vil være den ny kommunes største aktiv). Og sidst – men ikke mindst: Nordjylland har fået 200 mill. kr ekstra til erhvervsfremme. Jeg ved godt, at Orla Hav har reserveret de fleste af pengene til Aalborg, men rettelig burde de fleste penge være havnet i hjørringområdet, som er hårdest ramt af virksomhedslukninger. Der er imidlertid, så vidt jeg husker, også afsat penge til infrastruktur, og her må en bevarelse af godstrafik på jernbane være et oplagt emne. Og det er jo angiveligt kun en kort periode, det drejer sig om. Sluttelig: I denne valgtid vil politikerne så gerne profilere sig; - lad os høre, om en af disse rare mennesker har ideen til at redde denne "livsvigtige" godstrafik.