EMNER

Godt 5000 kroner

Statens Uddannelsesstøtte opererer med flere forskellige takster afhængig af dels uddannelsestype, dels om den studerende er ude- eller hjemmeboende. For studerende på videregående uddannelser, der ikke bor hjemme, er taksten 5177 skattepligtige kroner om måneden. Enlige forsørgere, forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager, og handicappede kan få forhøjet SU. Studerende kan få SU i det antal år, uddannelsen er normeret til plus et år (kaldet fjumreår). Maksimum er dog seks år. Studerende kan desuden optage SU-lån på maksimalt 2649 kroner om måneden. kilde: su.dk