Vidstrup

Godt år for forsamlingshuset

VIDSTRUP:Et meget godt år. Sådan betegnede formanden for Vidstrup Forsamlingshus Knud Larsen det, da han i sin beretning på generalforsamlingen omtalte 2004.100 gange har huset været udlejet til private fester, desuden har det været udlejet til såvel gymnastik som til møder. I årets løb har bestyrelsen sørget for kalkning af huset samt andre småreparationer. Der er kommet ny ovn i køkkenet, fordi den gamle efterhånden var blevet ned-slidt. Gulvet i salen er blevet slebet. Til dette arbejde hjalp et tilskud fra Spar Nord Fonden på 10.000 kr. gevaldigt. Der er nu planer om ændringer af døre og trapper, så huset kan fremstå mere handicapvenligt end i dag. Randi Jensen aflagde regnskab. Det balancerede med 169.546 kr. og viste et underskud på 16.141 kr. Det skyldtes hovedsageligt investeringen i den nye ovn, der kostede 35.917 kr. Til bestyrelsen nyvalgtes Inge Baand, øvrige valg var genvalg. Knud Larsen takkede værtsparret og den øvrige bestyrelse for godt samarbejde. Dirigent John Jensen udtrykte sin glæde over det store fremmøde.