Højene

Godt år for SHI

HJØRRING:Omkring 55 fremmødte med formand Mogens Pahl Christensen i spidsen holdt 27. februar den årlige generalforsamling i Skibsby-Højene Idrætsforening. Der var ingen kommentarer til de enkelte beretninger, og alle beretninger blev godkendt. Lars Sieker omdelte regnskabet for 2006, der vidnede om et godt økonomisk år for foreningen. Anne Sofie Elb fik tildelt prisen som årets fighter. Herudover blev der sagt tak til de to bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstillede. Nemlig den mangeårige cafeteriebestyrer Christian Vestergaard, og formand Mogens Pahl Christensen, som har ønsket at stoppe efter ni år på posten. Henrik Mogensen blev valgt som ny formand som Mogens Pahl Christensens afløser. Næstformandsposten blev Jan V. Laursen valgt til herudover består hovedbestyrelsen af et nyt ansigt, Chris Bugge, samt af kasserer Lars Sieker og sekretær Dorthe Jørgensen. Som suppleanter blev Charlotte Homann genvalgt, og Ole Frost nyvalgt. Mogens Pahl Christensen takkede endvidere alle, som han har arbejdet sammen med i gennem de seneste ni år i foreningen.