Virksomhedsøkonomi

Godt år for Sparekassen Midtfjord

Det bedste resultat i mange år

RANUM:Sparekassen Midtfjord med hovedsæde i Ranum kom ud af 2002 med et overskud på 6,2 mio. kr. før skat. Det er det bedste resultat i mange år. Efter skat bliver overskuddet på næsten 4,3 mio. kr. Resultatet er en drastisk forbedring i forhold til 2001, hvor der var et underskud på 1,2 mio. kr. efter skat. Forbedringen af resultatet skyldes først og fremmest, at netto rente- og gebyrindtægter er steget med hele 5,8 mio. kr. samt at udgifterne til personale og administration er faldet med ca. en mio. kr. I 2001 havde sparekassen dog en ekstraordinær stor engangsudgift på et par millioner i fratrædelse til den tidligere direktør. Kursreguleringer har i 2002 givet 1,2 mio. kr. Direktøren for Sparekassen Midtfjord, Erling Vingborg, anser resultatet for tilfredsstillende. - Det er ikke så dårligt at kunne lægge næsten 4,3 mio. kr. i sparekassens pengekasse. Det forløbne år har været præget af stor aktivitet i sparekassen og det afspejles på såvel ud- som indlån. Indlån er steget med 14,5 procent fra 308 mio. kr. til 353 mio. kr. Udlån er steget med 13,7 procent fra 230 mio. kr. til 261 mio. kr., siger Vingborg. Sparekassens egenkapital er fra 2001 til 2002 steget fra 54,7 mio. kr. til 68,1 mio. kr. Udover årets driftsresultat på godt fire mio. kr. så påvirkes egenkapitalen af en opskrivning på 7,7 mio. kr. af sparekassen beholdning af unoterede aktier i en række sektorselskaber. Sparekassens solvensprocent er på 14,1, hvor lovens krav er otte procent. Posten tab og hensættelser på kunderne er på 5,2 mio. kr. Det er en stigning på ikke mindre end 2,8 mio. kr. i forhold til året før.