Thisted

Godt år for Viking HK

HANNÆS:Viking Håndboldklub, der dækker hele Hannæs, har holdt generalforsamling i Hannæs Hallen, hvor formanden Karsten Lykke omtalte det forløbne år som tilfredsstillende for klubben. Han omtalte årets begivenheder - bl. a. havde klubben arrangeret en landskamp, der blev en stor succes. Til bestyrelsen genvalgtes Christine Gade og Helga Larsen. Karina Gade ønskede ikke at forsætte i bestyrelsen, og da det ikke lykkedes at finde et nyt medlem til bestyrelsen, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober.