Godt år i Ingstrup Fjernvarme

INGSTRUP:Fjernvarmeværkets formand, Johannes Larsen kunne på værkets generalforsamling ganske vist konstatere et driftsunderskud på 16.000 kr, men der var på forhånd budgetteret med et underskud på 103.000 kr. Det er primært lavere priser på gas, der har minimeret årets underskud. Værkets motor er blevet hovedrenoveret for 600.000 kr, og den kører nu tilfredsstillende. Der har været tre brud på ledningsnettet. Der er solgt 3.300 mvh varme, og der er produceret 3,3 mio kwh strøm, der er solgt til en pris af 1.415.000 kr. Varmeprisen for det nye budgetår vil fortsat udgøre 384 kr. pr. mwh. Bestyrelsen har samtidig besluttet at hæve den faste afgift med 300 kr til 3.300 kr. Kasserer Bent Sørensen redegjorde for regnskabet, der, udover underskuddet, viser en balance på 5,3 mio kr. samt en nettoformue på 536.000 kr. Børge Lykkegård, Johannes Larsen og Ib Bang-Andersen blev genvalgt til bestyrelsen.