Golf

Godt år med forbedringer i Aabybro Golfklub

Aabybro Golfklub har holdt generalforsamling med deltagelse af 128 medlemmer.

Formand Niels A. Jensen glædede sig bl.a. over, at den frivillige indsats i klubben igen i 2008 har været på et meget højt niveau hele vejen rundt. Arkivfoto: Lars Pauli

Formand Niels A. Jensen glædede sig bl.a. over, at den frivillige indsats i klubben igen i 2008 har været på et meget højt niveau hele vejen rundt. Arkivfoto: Lars Pauli

Formanden, Niels A. Jensen, konstaterede i sin beretning, at 2008 har været et tilfredsstillende og på mange områder positivt år for golfklubben. På golfbanen er der foretaget en lang række forbedringer med supplering af dræning og beplantning rundt om på banen samt opstilling af toiletfaciliteter ude på banen. Banens standard har i hele sæsonen været fuldt tilfredsstillende med mange positive tilbagemeldinger fra klubmedlemmer og gæstespillere. Klubben har i 2008 kunnet notere stabilitet i medlemstallet, som ved årsskiftet var på omkring 885 medlemmer, og 35 var tilmeldt klubbens golfskole 2009. Uddannelsen gennem klubbens golfskole i 2008 har bidraget til at fastholde stabiliteten i medlemstallet. Klubbens elitehold vandt suverænt puljemesterskabet i danmarksserien, men måtte desværre ”strække våben” ved spil om oprykning til 4. division. Mange gæstespillere valgte i 2008 at lægge vejen om Høbækgaard i Aabybro for at spille en runde golf – klubben kunne her notere en stigning på over 25 procent i forhold til 2007. Formanden oplyste endvidere, at den frivillige indsats i klubben igen i 2008 har været på et meget højt niveau hele vejen rundt. Golfklubben har også kunnet glæde sig over en fortsat meget fin og positiv støtte fra klubbens sponsorer og annoncører. Klubbens økonomi var i hele 2008 stabil og sund og slutter med et overskud i årsregnskabet på 46.000 kr., ca. 30.000 kr. mindre end budgetteret. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Jammerbugt-sektion torsdag.
Vis stort kort