Godt akademisk år

På Aalborg Universitet begynder nytåret altid 1. september. Derfor vil jeg gerne her ønske såvel studerende som ansatte i Aalborg, Esbjerg og København, velkommen til det nye studieår.

Vi tager i år imod ca. 2100 studerende under Den koordinerede Tilmelding. Det er rigtig mange og det næststørste optag i universitetets historie kun overgået af sidste års rekordoptag, der samtidig var sidste chance under de gamle optagelseskrav. Desværre trak Videnskabsministeren i år en række nye - og bestemt ikke alle lige gennemtænkte - adgangskrav ned over hovedet på os. Som forudset af flere inden for universitetsverdenen fik det den alvorlige konsekvens, at mange unge, heraf nogle ganske urimeligt, blev hindret i at komme i gang med en universitetsuddannelse i år. Set på den baggrund er jeg tilfreds med dette års optag. Jeg er samtidig også sikker på – eller måske rettere, jeg håber - at når de ansvarlige ministre og topembedsmænd får kikket nærmere på det uholdbare og utilsigtede fald i ansøgertallet i år, så vil der komme ændringer eller dispensationer næste år. Vi kan så kun håbe på, at universiteterne kan få de tabte studerende tilbage i uddannelsessystemet. Nogen let opgave bliver det ikke, da man kan frygte, at de måske allerede har vænnet sig til en fornuftig løn på det pulserende arbejdsmarked og derfor ikke er sådan at trække over på en smal SU. Til alle I nye studerende her i salen vil jeg straks fortælle om den målsætning, som vi har med jer. Den lyder: At når I engang ad åre ser tilbage på studietiden på AAU, så vil I tænke, det var vores allerbedste år. Jeg medgiver, at det er store ord. Men vi vil fra AAU’s side gøre næsten alt for at leve op til jeres tillid og forventninger. I kan allerede godt glæde jer til i de kommende år at få rig lejlighed til at udfolde jeres potentialer og måske indfri jeres drømme. Og husk, at en god studietid rummer såvel en faglig som en personlig dimension. På AAU er der masser af muligheder ved siden af studierne. Det kan være som frivillig i Studenter-huset, som aktiv i Studentersamfundet, i de studerendes ambitiøse miljøarbejde eller som medlem af Unifitnes eller noget helt andet. Og lad mig allerede i dag gøre lidt reklame for et nyt, stort fælles initiativ på den studentersociale front. Fredag 10. oktober skal vi nemlig for første gang forsøge os med et kæmpe motionsløb mellem de forskellige afdelinger på campus i Aalborg. Studentersamfundet arranger løbet under navnet ’UNIRUN’ og alle universitetets 15.000 studerende og 2.000 ansatte inviteres til at løbe med. Studiebyen Aalborg tilbyder også mange muligheder omkring cafeliv, musik, teater og sport. Her kan jeg ikke dy mig for at prale lidt over, at vi i år blev danske mestre i fodbold, og at det lykkedes AaB at kvalificere sig til verdens fineste og mest indbringende fodboldturnering ’Champions League, som man så har mulighed for at opleve på Aalborg Stadion i de kommende måneder. Jeg tør godt love jer, at det bliver en udbytterig og udfordrende tid, som I nu skal i gang med. De faglige krav er selvsagt forskellige alt efter, hvad I skal læse, men som fundament for alle AAU’s uddannelser ligger vores særlige pædagogiske model med problembaseret projektarbejde. Vi kalder den selv ofte bare for Aalborg-modellen. Vores kompetencer og erfaringer med den problembaserede læring er i international topklasse. Det er ikke sagt i et anfald af selvfed ros, men er bekræftet i talrige nationale og internationale evalueringer, der fremhæver denne studieform, som noget nær optimal for indlæring. Og som vi siger på AAU: ’Learning Seriously affects your brain’. Aalborg-modellen er altid i bevægelse. De grundlæggende principper med projektgrupper som basis står fast, men modellen finpudses konstant i pagt med samfundsudviklingen og i et samspil mellem de studerende, underviserne og aftagerne af vores kandidater. Aalborgmodellen giver med sin gruppeorganisering en vis social tryghed, hvilket også er en afgørende forklaring på, at vi er i spids blandt de danske universiteter med at få de studerende igennem, og de fleste bliver færdige på normeret tid. Vi er såmænd også med helt i front, når det gælder om at få de studerende hurtigst i job. Overgangen fra gymnasiet til universitetet er ikke en enkel og lineær proces. I vil hurtigt opdage, at det er anderledes at gå på UNI end i gymnasiet. Det skyldes bl.a., at vi målrettet søger at oparbejde jeres evner til selv at tage ansvar for jeres uddannelse. Vi tilbyder en forskningsbaseret højt kvalificeret undervisning, mens det er op til jer selv at sætte målene samt udnytte og sammensætte tilbudene. Det giver jer en meget stor grad af frihed og fleksibilitet i hverdagen, men det stiller bestemt også betydelige krav til jer selv og ikke mindst til jeres selvdisciplin. Jeg vil gerne – uden at løfte pegefingre - sige til jer, at I skal gøre, hvad der er muligt for ikke at miste et studieår undervejs. Sørg for at få afsluttet et semester ad gangen ved at prioritere i mellem fagene. Hellere det end en forlængelse af studiet for at få højere karakterer. Dem er der alligevel ikke mange arbejdsgivere, der spørger til bagefter. Det optimale studieforløb er videre i min optik, at I overvejer at tage et internationalt studieophold undervejs et interessant sted, hvor I kan kombinere det at se noget mere af verden med at have fremdrift i studierne. Og der er masser af muligheder, for AAU har over 500 samarbejdsuniversiteter verden rundt, som I kan tage en del af jeres uddannelse på. Mens I, som sagt, bør prioritere et praktik- eller udlandsophold, vil jeg modsat opfordre til, at I mest muligt undgår at have job under uddannelsen. Begræns det til sommerferien, hvis det er økonomisk muligt for jer. Jeg kan love, at det lønner sig senere i livet at give jeres studium en klar førsteprioritet. Jeg vil afslutte min velkomst med at sige, at I ved at tage en uddannelse på AAU er med til at opfylde universitetets mission, som bl.a. er at bidrage til det globale samfunds viden og det danske samfunds velstand, velfærd og kultur. Jeg synes, at I skal glæde jer oprigtigt til at blive en del af universiteternes tusindårige tradition med frie forskere og kritiske studenter i centrum. I skal glæde jer over, at AAU er et universitet, hvor I har frihed til at forfølge sandheden via kritisk stillingtagen og åben debat. Må det blive et godt akademisk år for alle på Aalborg Universitet! Rigtig hjertelig velkommen .