Skattepolitik

Godt Anker var forudseende

De borgerlige partier har iværksat en skræmmekampagne mod Helle og socialdemokraterne.

Løjtnanter fra såvel V som K (Claus Hjort Frederiksen og Lene Espersen) er draget i felten, og borgerlige politikere følger trop med præfabrikerede læserbreve i diverse aviser. Når de gør det, er det, fordi Helle er blevet en farlig og værdig modstander for Fogh. Derfor: I stedet for at lade Fogh og Helle mødes til åbne dialoger, ser vi en kampagne, vendt mod Helle, hvor gamle trusselsbilleder trækkes af stalden om Anker Jørgensens økonomiske politik. Lad os engang for alle slå fast: De to situationer kan overhovedet ikke sammenlignes. Vi står i en situation i dag, hvor pengene på grund af Ankers forudseenhed vælter ind i statskassen - i modsætning til den udbetalte skattelettelse, Hartling, Venstres statsminister, overlod til Anker. Herudover oplevede Anker ikke færre end to oliekriser, hvilket gjorde, at han forlangte olien og gas op fra Nordsøen. Hvor ville dansk økonomi have været henne i dag uden den forudseenhed, der her blev udøvet? En anden ting, som Anker også forudså, var, at på grund af den danske økonomiske situation havde vi behov for optagelse af lån for at klare os gennem kriserne, hvorfor det var en nødvendighed at få erhvervslivet til at optage lån i udlandet til en lavere forrentning end i Danmark. Ja, den økonomiske politik var at skabe med en højere dansk rente en beskyttelse af dansk økonomi. En sådan medalje eller politik har en bagside. Det betød, at de danske statsobligationer fik en rente, som der ikke var dækning for i det danske samfund. På grund af den situation forudså Anker, at vi måtte have en realrentebeskatning. Desværre var der ikke opbakning hertil i Folketinget, hvilket betød, at Anker måtte forlade Statsministeriet og overlade det til Schlüter med Anders Fogh som skatteminister. Hvordan var det nu lige, det gik? Efterlod Schlüter ikke en gæld på 500 mia. kr. i forhold til den gæld, han overtog, som var på 200 mia. kr.? Og gennemførte Schlüter ikke som det første Ankers realrenteafgift? Hvordan var det, at det gik med arbejdsløsheden under Schlüter? Voksede den ikke til 340.000? Hvordan var det med skattetrykket? Voksede det ikke til verden højeste til 50 pct. Jeg behøver ikke at stille det ubehagelige spørgsmål: Hvem var det, der reddede Danmark ud af denne suppedas. Var det ikke en socialdemokratisk ledet regering under Nyrup, det skete? Ja, Nyrup gjorde det godt, men forglemmes må ikke, at havde Ankers forudseenhed med at få olie og gas i land, ikke være gjort, så havde det ikke været så let at fjerne et stigende underskud. Men med Ankers forudseenhed var det muligt for Nyrup at give den økonomiske politik, en kik start så arbejdsløsheden kunne reduceres. Nyrup viste det kunststykke at kunne reducere gælden og arbejdsløsheden og få igangsat en stigende opsparing til den tredje alder. Ser vi på Foghs resultater, ja, så nyder han godt af såvel Ankers forudseenhed olie- og gas-indtægterne, lav rentepolitik samt at Nyrup fik arbejdsløsheden reduceret med 200.000. Skal vi se på, hvad Fogh selv har skabt ud over at føre Danmark ud i en krig, hvor vi er i dag en del af problemet i stedet for en del af løsningen? Ja, så er det, at modsætninger er skabt i befolkningen, hvilket har ført til, at modløsheden er indtrådt i de borgerlige rækker. Velfærd og sammenhængskraft hænger nøje sammen, og her har Helle og socialdemokraterne sat dagsordenen og bebudet en ny fremtid for danskerne, hvor forudseenhed og handlekraft er til stede i modsætning til den håbløshedens tilstand, Danmark nu befinder sig i. Med den manglende handlekraft hos V og K og Dansk Folkeparti.